Drunkningen här utanför Arboga ansågs ha varit en olyckshändelse, men nu tas fallet upp igen. Foto:

Drunkning vid sommarstuga utreds igen

Arboga/Eskilstuna

För ett år sedan drunknade den 41-åriga kvinnans make under mystiska omständigheter vid en sommarstuga utanför Arboga. Nu inleds en förundersökning om mord och försök till grovt bedrägeri.Den 41-åriga kvinnan är tillsammans med sin 18-årige pojkvän misstänkt för mordet på sin far och mordförsöket på sin mor i samma sommarstuga.

– Vi har inlett förundersökning avseende mord och försök till grovt bedrägeri. Efter granskning av ärendet har vi kunnat konstatera att det finns omständigheter som talar för att brott kan ha begåtts, säger kammaråklagare Andreas Ekengren vid utvecklingscentrum i Göteborg.

Vilken typ av omständigheter handlar det om?

– Eftersom det råder förundersökningssekretess kan jag inte säga något om det. Men vi har tagit del av både polisens dödsfallsutredning och försäkringsbolagets och anser att det finns omständigheter. Vi har gjort en helhetsbedömning, säger Andreas Ekengren.

Det var i augusti förra året som en man drunknade utanför Arboga under oklara omständigheter. Kort före makens död hade en livförsäkring för maken, med 41-åringen som förmånstagare, tecknats hos försäkringsbolaget If. Försäkringen skulle enligt uppgifter till Eskilstuna-Kuriren ge en utdelning på 2,5 miljoner kronor vid ett eventuellt dödsfall. Men försäkringen misstänktes vara en förfalskning.

– Vår egna försäkringstekniska utredning visade att det inte fanns någon giltigt avtal, sa Anders Lindstrand, chef för utredningsenheten hos If, till tidningen tidigare i sommar. Han antydde därmed att försäkringen var en förfalskning och berättade att If i sina utredningar, hade uppgifter som han trodde skulle vara intressanta för polisen.

Den 25 februari 2016 beslutade polismyndigheten att inte inleda förundersökning om brott, men försäkringsbolaget If begärde prövning av polisens beslut.

I juli i år beslutade åklagare att ärendet inte skulle granskas men If begärde vidare prövning och ärendet överlämnades till åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum i Göteborg som nu har beslutat att ändra polisens och åklagarens tidigare beslut.

– Det är glädjande att man äntligen inlett en förundersökning kring den här drunkningen, och självklart också ett erkännande av vårt utredningsarbete. Vi har som försäkringsbolag skyldighet att påtala för polisen om vi misstänker att ett brott begåtts, och det har vi gjort. Nu ligger det på polis och åklagare att arbeta vidare med detta och ta reda på vad som egentligen hände, säger Anders Lindstrand på If.

En förundersökning om mord och försök till grovt bedrägeri har inletts.

– Vi har inte tagit ställning till om någon person är att betrakta som misstänkta för dessa brott, säger Andreas Ekengren.

Han berättar att det nu inte är åklagarna i Göteborg som ska handlägga förundersökningen, utan att den återvisas till åklagare i Västmanland. Men det är de överprövande åklagarna som har beslutat att förundersökningen ska bedrivas avseende mord och försök till grovt bedrägeri.

Men hur klokt är det att mord- och bedrägeriutredningen handläggs av åklagarna i Västmanland, när de redan tidigare har bestämt sig för att inte granska fallet?

– Den åklagare som valde att inte granska ärendet, ska inte ha det igen. Men det betyder inte att det är någon kritik mot den personen. Vi har granskat det här förutsättningslöst och det kommer nu att lottas på en annan åklagare i Västmanland, betonar Andreas Ekengren.

Kommer den här utredningen att kopplas samman med den nya pågående utredningen om mord i Arboga den 3 augusti?

– Vi har inte tittat på det andra materialet, så om det blir samma åklagare som har den andra utredningen... det vet jag inte, säger Andreas Ekengren.

Till tidningen Aftonbladet berättar en anhörig till den döde mannen att åklagarmyndighetens beslut känns som en lättnad.

– Det är jättebra och välkommet. Känns som en upprättelse mot honom, han har inte fått en ordentlig utredning, säger den anhörige.

Anders Hedström är presstalesperson vid polisen i Västmanland, som kommer att utreda ärendet.

– Åklagarmyndigheten har inte gett oss direktiv eller vad som behöver utredas ännu. Det fortfarande för tidigt att kommentera något.

Den 41-åriga kvinnan och hennes 18-åriga pojkvän är sedan tidigare misstänkta för mordet på kvinnans pappa och mamma i sommarstugan i Arboga. Kvinnan befinner sig just nu i Thailand. Enligt VLT är huset där kvinnan bor under semestern bokat till den 28 oktober.

Eskilstuna-Kuriren söker den 41-åriga kvinnan för en kommentar.