Enligt NTF:s preliminära årsrapport ser 2018 ut att bli det värsta trafikåret på många år. På bara två år har antalet dödsolyckor nästan fördubblats vilket oroar Lars Nordquist.

– Under flera år har antalet dödsolyckor stadigt minskat, så det vi ser är ett allvarligt trendbrott, säger han.

42 procent av förra årets dödsolyckor var singelolyckor. Tre av 13 omkomna var cyklister. Varför dödsolyckorna skjutit i höjden senaste året har Lars Nordquist inget svar på, men för höga hastigheter på vägar som inte är anpassade för hög fart, är en trolig orsak.

Artikelbild

Siffran över förra årets dödsolyckor är ännu så länge preliminär då dödsorsakerna vid olyckstillfället måste fastställas. Har föraren fått en stroke under vid olyckstillfället, räknas det inte längre som en dödsolycka.

– Många dödsolyckor skulle kunna avvärjas om hastighetsbegränsningen på vissa vägar anpassades efter vägförhållanden, säger Lars Nordquist.

Han tar riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping som ett skräckexempel där vägen inte anpassats efter rådande förhållanden.

– NTF har lobbat i flera år för att 53:an ska göras om till en två-ett-väg. Annars måste hastigheten ned. Vägen är inte anpassad för 90-trafik, det finns både bergväggar och träd alldeles för nära vägen och varje avåkning riskerar att rendera i en dödsolycka.

Lars Nordquist vill dock understryka att lägre hastigheter automatiskt inte kommer leda till att alla trafikolyckor upphör. Människor begår misstag och det kommer alltid finnas vilt och ske oförutsedda händelser på vägarna.

– De flesta dödsolyckor sker på statliga vägar för att hastigheten är för hög. En olycka kan ske även vid lägre hastighet, men kanske inte leder till dödlig utgång.

På senare år har NTF även noterat en mer hätsk stämning mellan olika trafikgrupper. I olika forum på sociala medier piskas stämningar upp, vilket i sig är oroväckande.

– Det här kriget gynnar inte trafiksäkerheten. Vi behöver ta det lite lugnare i trafiken och visa våra medtrafikanter empati.