– Det har varit en lång process och det känns bra att bygget nu kommer igång och att projektet realiseras, säger Johan Eriksson, vd, Nyköpingshem i ett uttalande till kommunens hemsida.

Som SN tidigare har berättat så rör det sig om totalt 29 hyreslägenheter. Själva utförandet av byggandet ska Peab stå för.

Förutom bostäderna kommer det även att anläggas en "kulturhistorisk installation" i anslutning till ån, nedanför de nya husen.