I fjol dödades 223 personer i trafiken. Det är 135 färre än för tio år sedan, men fortfarande behöver säkerheten på våra vägar öka.

Sedan två år tillbaka arbetar forskare i Sverige och andra EU-länder med nya strategier för att minska antalet trafikolyckor. Man vill få oss att uppföra oss mer trafiksäkert, undermedvetet och utan tvång.

Pontus Wallgren på Chalmers i Göteborg är ingenjör och docent i konsumentteknik. Han och hans kolleger arbetar med att påverka cyklisters beteende med nudging.

Artikelbild

| Genom att göra en projicerad grön linje längs vägen röd och skapa en gräns blir bilföraren medveten om kommande cyklister. Samma symbol kan visas som en ikon i instrumentbrädan.

Vi har gjort flera mindre experiment och påbörjat ett större som vi ska återuppta i vår när vädret blir bättre, säger han.

Fartlinjer

Forskarna vill exempelvis få cyklister att sänka farten med hjälp av linjer på vägen. De skapar en känsla av att farten ökar, och cyklisterna bromsar då in. Fartminskningen har hittills visat sig vara tolv procent.

Det rör sig alltså inte om fartgupp eller förbud av olika slag. Dem kan hjärnan sortera bort relativt snabbt och den önskvärda effekten försvinner.

Artikelbild

| Projicerade röda lampor längs vägen vid till exempel en avfart påpekar att farten bör sänkas.

Vi provar oss fram, använder enkla metoder och går vidare med det som fungerar. Med finlir och små förändringar som du som cyklist inte uppfattar, säger Pontus Wallgren.

Olika sätt att få bilförare att köra säkrare testas på Volvo Personvagnar i Göteborg. Mikael Ljung Aust är kognitionsvetare och säkerhetsexpert och en av forskarna. Han förklarar att distraktionsforskningen visar att vi tittar framåt 80 procent av tiden när vi kör och åt något annat håll resterande tid.

Artikelbild

| De målade linjerna på cykelbanan ger intrycket att banan smalnar av, och sålunda sänker cyklisten farten.

Så har det varit även innan den smarta telefonen kom. Men tittar du åt ett annat håll samtidigt som bilen framför oväntat bromsar kan en olycka inträffa, säger Mikael Ljung Aust.

Håll avståndet

Artikelbild

| Horisontella streck på cykelbanan ger cyklisten en extra känsla av fart.

Nu vill forskarna undersöka om man kan få fler att använda bilens adaptiva farthållare för att hålla säkerhetsavståndet. Den håller den fart eller det avstånd till framförvarande bil som du ställer in och kan förhindra olyckor.

Två grupper av förare är med i testerna.

Artikelbild

| Pontus Wallgren, forskare på Chalmers.

Det är de som redan använder farthållare, men borde använda den mer. De har en display i bilen som berättar om fördelarna med att koppla in farthållaren, positiv förstärkning. Den andra gruppen, som är teknikrädd och inte använder farthållaren alls, har en digital assistent i bilen. Den coachar och visar föraren hur farthållaren fungerar.

Alltsammans ska vara en positiv upplevelse och inte något som får förarna att uppleva en ökad risk i trafiken, säger Mikael Ljung Aust.