Under veckan har det kommit rapporter att mellan 50 och 100 personer runt om i landet kan ha insjuknat i ehec. Enligt Folkhälsomyndigheten rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta som kan ha spridits lokalt via badvatten. Utbrotten har skett i bland annat Uppsala och i Enköpingstrakten. I Sörmlands län har vården hittills bara fått in tre fall i augusti. Ingen av dem har bekräftats tillhöra det nu landsomfattande utbrottet, säger Helena Hervius Askling, smittskyddsläkare i Sörmland.

– De ehec-fall som vi fått in utreds nu. Laboratoriet tittar efter kännetecken om bakterierna kommer från samma stam.

Precis som olika influensavirus skiljer sig ehec-bakterier åt, till exempel avger de olika toxiner som gör oss mer eller mindre sjuka. Den finns i tarmarna på idisslare som kan överföras till människor via kontakt med djuren, gödsel, förorenat vatten eller opastöriserad mjölk. Även köttet kan bära på ehec. Det har då smittats under hanteringen. Bakterierna dör vid upphettning till minst 70 grader.

Ehec-infektioner orsakar diarréer som i vissa fall också kan bli blodiga. I de flesta fall läker sjukdomen ut av sig själv. Men den som haft diarré länge bör söka vård, säger Helena Hervius Askling.

– Trots att ehec är en bakterie går den inte att inte bota med antibiotika. I stället behandlas symptomen. I värsta fall kan den smittade drabbas av njursvikt och måste genomgå dialys.

Varje år rapporteras runt 500 ehec-fall i Sverige, varav hälften smittats utomlands. Vanliga symptom är magkramper och diarré, men vissa bärare blir inte sjuka alls. I de flesta fall går sjukdomen över inom en vecka.

För att undvika att bli smittad bör man alltid skölja grönsaker noggrant eftersom de kan ha bevattnats med förorenat vatten. Livsmedelsverkets råd är också att aldrig ge rå köttfärs eller ogenomstekt kött till barn och äldre eftersom de kan vara extra känsliga för bakterien.

Eftersom bakterien finns i djurens avföring kan den även hamna i deras päls eller i närmiljön. Därför är det viktigt att alltid tvätta händerna noga efter kontakt med djur, skriver Folkhälsomyndigheten. Ett annat råd är att undvika att bada på ställen där nötdjur vistas.