Rättegångens andra dag i hovrätten inleddes av målsägarbiträde Brage Åman som höll en kort sakframställan.

Han företräder exmakens barn, föräldrar och syskon, och yrkade på ett ökat skadestånd till barnen och föräldrarna. Han krävde också att syskonen skulle få skadestånd, något som de nekats av tingsrätten.

Därefter fick advokat Amanda Hikes ordet och hon gick hårt åt åklagare Jessica Wennas teori om vad som hände i sommarstugan utanför Arboga 2015 när Johanna Möllers exmake hittades död i Hjälmaren morgonen den 8 augusti.

‒Det är fortfarande oklart hur exmaken dog, säger Amanda Hikes.

Enligt åklagarsidan är det uteslutet att exmaken drunknade i sjön då den var full av kiselalger. Makens lungor innehöll endast tre stycken och de skulle ha varit betydligt fler om han drunknat i sjön.

Men det togs inga prover på den plats som exmaken hittades på vid tidpunkten för hans död. Därför kan man inte bevisa att det fanns några kiselalger i vattnet, enligt Amanda Hikes, som hänvisar till experten på området Anders Stehn som vittnade under rättegången i tingsrätten.

‒Ingen mätning är gjord där och då. Det kan ha varit noll kiselagler, säger Amanda Hikes.

I sitt anförande presenterade Amanda Hikes samma undersökning som åklagare Jessica Wenna använt sig av under tisdagens förhandlingar.

Ni har åberopat samma undersökning som bevis angående kiselalgerna men drar helt olika slutsatser, hur förklarar du det?

‒Det är tydligt hur vittnet Anders Stehn beskriver att algerna i vattnet kan variera kraftigt. En blomning kan göra att det går från noll till en miljon på kort tid, säger Amanda Hikes till Eskilstuna-Kuriren.

‒Undersökningarna visar att det fanns stora mängder kiselalger i Hjälmaren i augusti 2015, kommenterar Jessica Wenna.

Men undersökningarna är inte gjorda där exmaken dog. Vad är din kommentar till det?

‒Nej precis. Det är olika förhållanden i vattnet och vi har hört experter som säger att det normalt sett är mer kiselalger i grunda stillastående vatten, som det var där NN (exmaken) låg, säger Jessica Wenna.

Under tisdagen presenterade åklagarna ny bevisning från telefonmasterna kring sommarstugan. Enligt nya mätningar befann sig Johanna Möller på sjön och inte i inne i huset, som hon själv uppger, när hon smsade sin exmake under mordkvällen 7 augusti och morgonen 8 augusti.

Men advokat Amanda Hikes avfärdar åklagarnas bevisning och teori om att Johanna Möller var nere i vattnet och förberedde mordet på kvällen och riggade brottsplatsen morgonen efter.

‒Hon skulle alltså ha gjort det samtidigt som hon skulle ha smsat från vattnet. Det är inte särskilt troligt, säger Amanda Hikes.

Så hon har inte varit ute på sjön som mätningarna visar?

‒Nej, nej. Det är ingen direkt klarhet i hur de här masterna ger utslag, det har visat sig vid andra mätningar, säger Amanda Hikes.

‒Det är en teknisk undersökning som gjorts och det är det resultat man fått. Jag vet inte varför den skulle vara osäker på något sätt, säger åklagare Jessica Wenna.

Johanna Möller är dömd för anstiftan till mord på exmaken. Men åklagarna har inte presenterat någon klar teori om vad som faktiskt hände 7-8 augusti mer än att Johanna Möller och någon eller några dödade honom.

‒Vi har inte fått svar av åklagarna på hur dödsfallet inträffade eller hur Johanna var inblandad, säger Amanda Hikes.

Den teori som advokaten målade upp under förhandlingen var att exmaken rodde ut med båten, trillade i vattnet på ett ställe där han inte bottnade, simmade in mot land och kanske försökte ta båten med sig men inte orkade hela vägen fram till bryggan eller drabbades av ett hjärtfel och dog i vattnet.

‒Det är ett möjligt händelseförlopp och en tragisk olycka, säger Amanda Hikes.