Det var på onsdagen som Eskilstuna-Kuriren berättade att Dick Levinson var kritisk till Arboga-åklagarnas hemlighetsmakeri i de pågående mordutredningarna. Det är som försvarare svårt att sköta sitt jobb när man inte får del av utredningen, menade Levinson. Två sidor och några förhörsutskrifter var allt som han fått ta del av. Trots att det ska ha producerats flera tusen sidor om utredningen kring drunkningsmordet 2015.

Jessica Wenna förstår Levinsons kritik och säger:

‒Det är riktigt. Han har fått del av väldigt lite material och det är av hänsyn till den starka förundersökningssekretessen. Men han kommer att få en stor del av förundersökningsmaterialet. Senast på måndag.

Det har talats om att det finns drygt 2 000 sidor förundersökningsmaterial när det gäller drunkningsmordet. Hur många sidor kommer han att få?

‒Svårt att säga exakt. Men uppåt tusen sidor kanske. Vi kommer att påbörja slutdelgivningen successivt, säger Jessica Wenna.