Nu har siffrorna för antagningar till högskolor och universitet inför höstterminen 2018 presenterats. Och det står klart att allt färre söker – en trend som är tydlig i hela landet.

195 666 ansökningar till högskoleprogram har kommit in inför höstterminen 2018. Att jämföra med 208 014 året innan.

Att antalen ansökningar minskar syns även på Mälardalens högskola, MDH.

Artikelbild

– Arbetsmarknaden har blivit bättre och då är det fler som väljer att arbeta i stället för att söka utbildning, säger Susan Sahlberg, verksamhetsansvarig på antagningen vid MDH.

I siffrorna över hur många som söker sig till programmen på MDH syns totalt 20 212 sökande inför årets hösttermin, jämfört med 21 240 sökanden till höstterminen året innan.

Förutom förändringar på arbetsmarknaden ser Susan Sahlberg en annan förklaring till de sviktande siffrorna.

– Det kan också ha att göra med att vi har mindre kullar från gymnasiet. Det här har varit en trend i hela landet under några år att antalet sökanden har minskat, säger Susan Sahlberg.

För MDH:s del ökade antalet ansökningar till program som startar på höstterminerna stadigt mellan 2008 och 2015. Då sågs en topp på strax över 26 000 ansökningar. Men sedan dess pekar kurvan nedåt.

– Det är många faktorer som spelar in naturligtvis men det man kan säga är att vi har minskat i antalet sökande och det är vi inte ensamma om i landet, säger Susan Sahlberg.

Sett till hur många som antagits till utbildningar på MDH så ligger det ganska stabilt.

– De program som varit populära i flera år är fortfarande populära och där har vi fortfarande många reserver på de utbildningarna, säger Susan Sahlberg.

Dit hör beteendevetenskapliga programmet och ekonomprogrammen både i Eskilstuna och Västerås.

– Där har vi fortsatt många sökanden, många antagna och många reserver. Likaså på våra sjuksköterskeprogram. Sen har vi socionomprogrammet som toppar både när det gäller antalet sökande, antagna och reserver.

Två program utmärker sig i statistiken. Sett till antalet ansökningar minskar förskollärarprogrammet med 42 och grundlärarprogrammet förskoleklass med 23. En minskning på omkring 6-7 procent.

Siffror som har sin förklaring.

– Vi har startat ett nytt grundlärarprogram som är verksamhetsintegrerat och där de som antas ska studera och arbeta parallellt. Det programmet kan ha lockat några som annars skulle söka det vanliga programmet, men det är jättesvårt att veta naturligtvis, säger Susan Sahlberg.

Det nya programmet har lockat 264 sökande totalt till de 40 platserna.

Är det något program där ni har svårt att fylla platserna?

– Vi har några program där vi helt saknar reserver, till exempel högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik. Det programmet har vi i dagsläget inga reserver till och där ser det också ut som att vi har platser över. Där får vi hoppas att vi har sena sökande helt enkelt.

För än är det inte försent.

– På söndag den 15 juli öppnar ganska många utbildningar för sen anmälan vilket vi naturligtvis hoppas ska locka sökande.

Kan det bli så att ni inte startar en utbildning för att det är för få sökande?

– Vi kan inte ställa in en utbildning efter det att antagningsbesked har gått ut. Utan det blir i så fall något som högskolan får fundera på till kommande antagning nästa höst, om vi behöver se över vårt utbud.

Efter att antagningsbeskeden gått ut inleds en intensiv vecka för de som arbetar med antagningen på MDH.

– Vi har ett högre tryck både på telefon och e-post än vad vi normalt har. Det brukar hålla i sig i ungefär en vecka innan alla som har frågor har fått svar på dem, säger Susan Fahlberg.

Frågorna rör allt ifrån hur stor chans man har att komma in som reservplacerad till varför man inte bedömts vara behörig till en utbildning.

– Det är blandade frågor men mycket handlar om reservantagning och det är positivt, då är det fortfarande många som är intresserade.

Och tittar man på statistiken igen så syns en annan positiv siffra för MDH. Högskolan har en av de högsta ökningarna när det gäller personer som haft MDH som förstahandsval.

Har du något att skicka med till de som har sökt till er och kommer att börja till hösten?

– Jag hoppas att de ska trivas på Mälardalens högskola och vi önskar dem alla välkomna.