Mellan april och juni i år registrerades 387 nya företag i Sörmland. Det motsvarar en uppgång med 18 procent jämfört med motsvarande period förra året då det startades 328 nya företag.

Det visar ny statistik från Bolagsverket som Visma har sammanställt. I nyföretagandet räknas de fyra vanligaste företagsformerna aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

I landet som helhet minskade nyföretagandet med en procent mellan april och juni 2018 jämfört med andra kvartalet 2017. Det innebär att den negativa trend som inleddes 2017 fortsätter. Nyföretagandet i Sverige har hittills minskat med 6,2 procent under 2018.

– Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är det här en oroväckande utveckling. För att det inte ska påverka sysselsättning och välfärd måste fler vilja och våga starta och driva eget, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Under förra året minskade nyföretagandet för första gången sedan 2013, med totalt en procent på helårsbasis. Hittills i år har antalet registreringar av nya företag minskat med 6,2 procent jämfört med första halvåret 2017.

– Om bara två månader är det val. Bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag är en viktig framtidsfråga för Sverige och måste därför få större utrymme i valrörelsen, säger Boo Gunnarson.

En tidigare Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Visma visar att sju av tio svenskar, 69 procent, anser att regeringen borde göra mer för att svenskar ska starta och driva företag. Åsikten är i stort sett lika vanlig i alla åldersgrupper, och skiljer sig inte heller nämnvärt åt mellan kvinnor och män. Totalt svarar bara var sjunde tillfrågad, 15 procent, att de inte håller med om att regeringen borde göra mer i frågan.