Annika Lindkvist bor i Eskilstuna och har tidigare jobbat som sjuksköterska.

Innan hon skulle fylla 50 vändes hela hennes värld upp och ner när hon drabbades av en stroke.

Vänster sida förlamades och plötsligt var hon i behov av assistenter som fick hjälpa henne med de enkla uppgifterna i vardagen, eftersom hon annars blir sittandes i rullstol eller liggandes i sängen stora delar av dygnet.

Artikelbild

Annika Lindkvists sjuåriga hund Texas har funnits med i hennes liv sedan han var en liten valp, och betyder mycket för sällskapet. Då Annika själv har svårt att röra sig, blir det ofta assistenterna som hjälper till med att rasta hunden.

I dag har hon personlig assistans med 91,75 timmar varje vecka, alltså drygt 13 timmar per dag. Tre fasta anställda assistenter går på ett rullande schema.

Nyligen fick Annika Lindkvist ett brev med ett beslut taget av en handläggare på Eskilstuna kommun.

Det kom som en chock.

Jag förstår inte hur kommunen tänker.

Artikelbild

Det blir mycket tid i soffan eller i sängen när assistenterna inte är på plats. Guldkanten på vardagen, med att träffa vänner eller gå på bio, är några saker som kommer att påverkas framöver.

Annika Lindkvist

– Det känns jättetråkigt, jag förstår inte hur kommunen tänker, säger hon.

Artikelbild

Eskilstuna kommun kortar ner Annika Lindkvists assistanstimmar från drygt tretton timmar per dygn, till sju. Något som kommer att få stora konsekvenser i vardagen.

När tidningen besöker Annika Lindkvist är assistenten Mona Tunborg med och hjälper till att berätta om Annikas situation, eftersom en konsekvens av stroken är att Annika lider av hjärntrötthet.

I det nya beslutet står att: "Annika Lindkvists behov av stöd och hjälp anses vara tillgodosett genom beviljad omfattning och därmed är hon tillförsäkrad goda levnadsvillkor".

– Goda levnadsvillkor? Jag går i taket! Hon kommer inte att komma ut från sin lägenhet. Hon kommer inte att kunna träffa vänner och familj eller besöka barnbarn i Stockholm. Annika vill kunna stå på egna ben, hon vill inte bara sitta i soffan hela dagarna, säger Mona Tunborg.

Annika Lindkvist fortsätter:

– Jag är kulturellt intresserad och gillar att gå på bio, konserter och teater i Eskilstuna. Det blir ett stort problem. Jag kommer att överklaga beslutet, säger hon.

Caroline Hedenmark är regionchef på det privata assistansföretaget VH assistans som sköter om Annika på dagarna.

– Det är helt galet. Drygt sju timmar om dagen ska hon få assistans. Resten av tiden ska hon alltså klara sig helt själv, säger hon.

Enligt beslutet ska assistanstimmarna halveras från och med den 1 februari.

Om beslutet verkställs så blir assistenterna tyvärr uppsagda på grund av arbetsbrist.

Caroline Hedenmark, regionchef på VH assistans

– Kommunen lämnade sitt beslut med väldigt kort framförhållning. Om beslutet verkställs så blir assistenterna tyvärr uppsagda på grund av arbetsbrist. Vi har rätt att bedriva personlig assistans, inte hemtjänst. Det blir omöjligt för oss att verkställa punktinsatser varje dygn, som kommunen nu vill att vi ska göra, med tre minuters hjälp här och fyra minuter för olika uppgifter, säger Caroline Hedenmark.

Hon hoppas nu att beslutet kommer att ändras med hjälp av fler intyg och en utförlig redogörelse från assistenterna där det framgår hur mycket tid det faktiskt krävs i vardagen när de utför alla sysslor.

Varför kommunen har valt att halvera assistanstimmarna är oklart, menar Veronica Hedenmark, chefsjurist på Assistansjuristerna, som har hand om Annika Lindkvists ärende.

Jag kommer att göra en anmälan till IVO och JO.

Veronica Hedenmark, chefsjurist på Assistansjuristerna

– Det står ingen tydlig motivering. Jag kommer därför att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg och Justitieombudsmannen. Annika har även överklagat beslutet till Förvaltningsrätten, säger hon.

Ett faktum är att en ny handläggare på kommunen tog beslutet. Trots att läkarintygen sa samma sak som förra gången, att Annika Lindkvists assistansbehov är omfattande och att hennes situation inte lär förbättras framöver, kapades timmarna alltså till hälften.

– Det här är helt oacceptabelt. Jag känner en djup oro för Annika. Det ska inte vara ett assistanslotteri som kommunen bedriver beroende på vilken handläggare du har, säger Veronica Hedenmark.

Annika Lindkvist har ett tidigare beslut från Förvaltningsrätten att hon är berättigad till LSS och personlig assistans.

– Den här lagstiftningen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, handlar om att kunna leva som alla andra. Annika ska nu alltså gå från drygt tretton timmars assistans per dygn, till sju. Vilken livskvalitet ger det? Det innebär att Annika måste gå att lägga sig senast klockan 19.00 för att timmarna inte räcker till, säger Veronica Hedenmark.

Hon påtalar även risken för olyckor i hemmet.

– Om Annika ramlar när ingen är där kan det bli fallolyckor, men det handlar även om tristess eftersom hon bara kan sitta upp eller ligga ner då hon inte kan röra sig fritt eller gå ut med hunden. De sju timmarna som hon har assistent går ju åt till det mest väsentliga som att laga mat, handla och städa.

Enligt biståndschefen på Eskilstuna kommun, Pia Svennerholm Moberg, görs alltid en utredning och därefter en bedömning kring behovet av assistans.

Pengarna tas från kommunens budget.

Pia Svennerholm Moberg, Eskilstuna kommun

– Vi är väldigt lagstyrda och jobbar inte på det sättet att vi tar någon ekonomisk hänsyn. Vi har gällande lagstiftning med praxis som finns att följa. Pengarna tas från kommunens budget och till viss del får kommunen bidrag från staten. Jag är mån om att vår verksamhet och våra handläggare gör en korrekt bedömning utifrån de underlag som finns, säger hon.

Enligt Annika har hennes livssituation inte förändrats överhuvudtaget sedan förra gången hennes assistanstimmar prövades. Ändå halverar kommunen hennes assistanstimmar. Varför?

– Det är ett påstående från henne att hennes livssituation inte har förändrats sedan förra gången. Handläggaren har gjort sin bedömning, säger Pia Svennerholm Moberg.

Men vad konkret är det som gör att timmarna har halverats, kommunen borde rimligen kunna argumentera för sitt beslut?

– Det jag kan säga är, att utifrån det vi har sett så har vi bedömt att hon har rätt till de antal timmar som vi har beslutat om, säger hon.