– Det är en väl genomtänkt plan som tar hänsyn till smedjorna samtidigt som vi får ett storstadsmässigt kvarter i centrala Eskilstuna, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Sarita Hotti (S).

Tidningen har tidigare skrivit om byggplanerna där fastighetsbolaget Glommen och Lindberg avser att uppföra cirka 200 nya bostäder. Under arbetet med detaljplanen har länsstyrelsen i omgångar uttryckt kritik och farhågor för att den kulturhistoriskt intressanta miljön som framför allt Rademachersmedjorna utgör kan skadas.

– En hel del justeringar har gjorts för att ta hänsyn till detta. Bland annat har höjden sänkts med en våning i delar av kvarteret. Jag tror att det kommer att bli ett fint och spännande bostadsområde med många smålägenheter och stadsradhus.

Den andra detaljplanen som nämnden antog rör Kapellbacken vid Eskilshem. Där ska Reinhold Gustafsson förvaltnings AB bygga 44 bostadsrättslägenheter samt ett trygghetsboende med 35 hyresrätter.

– Det är väldigt positivt eftersom det saknas trygghetsboende i Eskilstuna. Byggherren förbinder sig dessutom att rusta upp naturen och miljön kring Kapellbacken, säger Sarita Hotti.

Innan spaden sätts i marken ska kommunen bygga om och räta ut gatan ut mot Carlavägen.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på beslutet med hänvisning till att räddningstjänsten haft invändningar mot in- och utfartsvägens utformning.

Nämnden fattade också beslut om att starta detaljplanearbetet för att förverkliga den politiska majoritetens beslut att bygga en ny grundskola i Munktellstaden. Inriktningen är att en F–9-skola ska uppföras ovanpå Munktellgaraget samt i det intilliggande slakthusområdet. Vänsterpartiet yrkade avslag på beslutet med motiveringen att platsen är olämplig som skolmiljö.