Eskilstuna islamiska församling som driver Stora moskén i Årby har en skuld till staten på drygt 145 000 kronor. I november förra året konstaterade Kronofogdemyndigheten att församlingen saknar utmätningsbara tillgångar.

Det innebär att Årbymoskén nu hotas av konkurs.

‒Det handlar om obetalda skatter. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt, säger Fredrik Johansson som handlägger moskéärendet hos Skatteverket.

Årbymoskéns ordförande Abd al-Hagg Kielan vet inte hur församlingen ska hantera situationen.

‒Jag ska se om vi har någon möjlighet att få fram de här pengarna. För mig vore det en personlig tragedi om församlingen går omkull och försätts i konkurs, säger han.

Han säger att skatteskulden uppstod när församlingen ville avlöna en kanslist med hjälp av pengar från Arbetsförmedlingen i ett så kallat nystartsjobb.

‒Vi trodde att arbetsförmedlingen skulle stå för de här pengarna. Men när vi talade med arbetsförmedlingen fick vi veta att vi skickat in papperen försent.

Nystartsjobbet inleddes därför aldrig som tänkt, säger Abd al-Haqq Kielan.

‒Vi har aldrig fått in några pengar och vi har därför aldrig betalat ut dem heller. Däremot har vi skickat in papperen till Skatteverket i tron att det skulle komma pengar från arbetsförmedlingen.

Årbymosken, som sedan fyra år tillbaka ligger inrymd i Jehovas vittnens gamla lokaler i bostadsområdet Årby, är Eskilstunas största moské med kapacitet att ta emot över 100 besökare.

Föreningen har tidigare haft ekonomiska problem kopplade till köpet av fastigheten. 2014 underkände kommunens miljökontor de hyreslägenheter som fanns på övervåningen i huset eftersom ventilationen var för dålig. Dessförinnan hade Eskilstuna islamiska församling legat i en långdragen tvist om äganderätten till huset med den tidigare fastighetsägaren.