I våras skrev tidningen om ansamlingen av plastbalar i Hummelkärr mellan Barva och Kjula. Balarna tillhör företaget NM Trading och Transport AB (NMT) och innehåller byggavfall som mellanlagras i väntan på vidare transport till närbelägna förbränningsanläggningar.

– De innehåller inget biologiskt eller farligt, bara papper, plast och trä, säger Tobias Gustafsson, transport- och marknadsansvarig på NMT i Sörmland.

Företaget ägnar sig åt att omhänderta alla typer av byggsopor som sedan sorteras och säljs vidare.

Artikelbild

Det är en udda syn som möter bilförare längs gamla E 20 mellan Kjula och Barva.

– Vi sorterar ut exempelvis papper, plast, trä, metaller och sten. Man kan se det som en omvänd sockerkaka. Vi får sockerkakan, plockar ut äggen, sockret och mjölet. Sedan säljer vi äggen till den som vill ha ägg och sockret till den som vill ha socker.

Valet av plats beror på dess läge mitt emellan Strängnäs och Eskilstuna.

Volymerna som hanteras är så pass stora att hanteringen och lagringen är anmälningspliktig. Verksamheten i Hummelkärr anmäldes i september 2017.

Gränsen för anmälningspliktig verksamhet för icke-farligt avfall går vid 10 000 ton. Om mängden avfall överstiger 10 000 ton krävs tillstånd från Miljöprövningsdelegationen i Uppsala. Om sådan verksamhet bedrivs utan tillstånd är den olaglig och riskerar åtalsanmälan.

Artikelbild

Vissa balar är trasiga och avfallet ligger öppet. Enligt Tobias Gustafsson på NMT beror det på sabotage.

De uppgifter som lämnats av NMT till kommunen gör gällande att det i nuläget rör sig om 19 000 balar om 350 kilo styck, totalt 6 600 ton.

Varje enskild bal får förvaras på platsen i högst tre år, men för lagret som helhet finns ingen egentlig tidsgräns.

Artikelbild

Balarna innehåller enligt NMT papper, plast och trä och förvaras i väntan på förbränning.

– En anmälningspliktig verksamhet är en tillsvidareverksamhet som får fortsätta så länge det funkar. Sköts den inte kan det förbjudas eller på annat sätt begränsas, säger Carl Bylund, miljöinspektör på Eskilstuna kommun.

Balarna är, enligt NMT, förpackade i åldersbeständig plast med en hållbarhet på sex år och förseglade med flera lager för att försäkra att de förblir hela och täta. När tidningen besöker platsen syns dock på flera håll hur balarna spruckit och i en del fall fläkts upp. Ett antal balar har ramlat ner mot den intilliggande åkern.

– Vi fick in ett klagomål om att de ramlat ner från högen och att de inte riktigt står som de ska. När jag var där såg jag också krosskador från när man lyft balarna. Jag besökte platsen den 28 juni och de hade tills den 26 september på sig att åtgärda bristerna, säger Carl Bylund.

När tidningen besökte platsen den 27 september fanns dock fortfarande uppfläkta och skadade balar.

– De brister man påtalade i juni är åtgärdade. De här skadorna har tillkommit efter besiktningen och den som fläkts upp, det är sabotage. Någon har skurit hål på balen. De balarna som ligger i diket är inte upptagna sedan i juni. Det beror på att vi har varit tvungna att vänta på att de ska skörda på åkern, säger Tobias Gustafsson.

Enligt Tobias Gustafsson beror flera av skadorna på balarna på en balgrip som används för att flytta balarna i samband med bygget av en brandgata.

– Vi håller på och bygger upp en brandgata där ute. Den ska gå genom hela fältet så att man kan ta sig in med brandbil i fall det börjar brinna någonstans. Vi måste ha det ifall någon skulle åka dit och tända på. Börjar det ta sig i någon ände ska vi kunna skydda det andra.