Johanna Möller hade tecknat flera livförsäkringar för sin make innan han hittades död i vattnet utanför sommarstugan i augusti 2015.

Men AFA-försäkringen på 267 000 kronor var den enda som betalades ut innan rättegångarna inleddes.

I tingsrättsdomen dömdes Johanna Möller för anstiftan till mord på sin egen make. Hade den domen stått sig i hovrätten hade hon tvingats betala tillbaka pengarna från AFA till försäkringsbolaget.

Nu slipper hon det. Hovrätten anser det inte klarlagt att maken mördats.

Domstolen konstaterar visserligen att hon försökt få flera människor att döda eller skada honom vid flera tillfällen innan han hittades drunknad. Men det går inte att bevisa att hon låg bakom det faktiska dödsfallet i augusti 2015.

Därför får Johanna Möller behålla pengarna från livförsäkringen.

Om det hade gått att styrka att hon först tecknade en livförsäkring för sin make och sedan beställde ett mord på honom för att få pengarna hade det räknats som grovt bedrägeri.

AFA-försäkringar hade då fått tillbaka pengarna i form av ett skadestånd från Johanna Möller till försäkringsbolaget.

– När vi ogillar den åtalspunkten ogillas också skadeståndskravet, säger Anne Mellqvist.

Johanna Möller hade också tecknat en annan livförsäkring för maken hos försäkringsbolaget If. Den var på två miljoner kronor, men de pengarna betalades aldrig ut innan rättegångarna började.

De kommer heller aldrig att betalas, säger If till Aftonbladet:

– Skälet till att vi inte betalade ut några pengar var att vår utredning visade att hon tecknat det i hans namn utan att han kände till det. Och eftersom det var hon som tecknat avtalet fanns det inget giltigt försäkringsavtal, säger Caroline Uliana på If till tidningen.

Pengarna som Johanna Möller redan fått ut på livförsäkringen hos AFA efter maken skulle kunna täcka upp stora delar av de skadestånd som hon och medbrottslingen Mohammed Rajabi ska betala ut till Johanna Möllers mamma och syster.

De ska tillsammans få 414 000 i skadestånd efter knivmordet där Johanna Möllers pappa mördades och mamman skadades.

Men skadeståndet ska betalas ut "solidariskt" av de dömda mördarna. Och eftersom Mohammed Rajabi helt saknar tillgångar är det rimligt att anta att merparten av pengarna kommer att tas från Johanna Möllers konton.

Hennes tillgångar är belagda med kvarstad tills domen vinner laga kraft. Det innebär att alla hennes konton är låsta tills skadestånden betalats ut.

Den tidigare utbetalade livförsäkringen från AFA motsvarar drygt hälften av skadeståndsbeloppen.

AFA-försäkringar meddelar via sin pressavdelning att man inte vill kommentera ärendet i nuläget:

"AFA Försäkring kommer invänta en lagakraftvunnet dom och rätta sig efter innehållet i den lagakraftvunna domen. AFA Försäkring kan inte uttala sig om hur domen eventuellt skulle kunna påverka utgången i ett specifikt ärende som handläggs av AFA Försäkring", skriver bolagets pressavdelning i ett mejl.