När Eskilstuna tingsrätt på tisdagen meddelade dom mot den 22-årige så kallade Cykelmannen blev domen skyddstillsyn. Han ska också under övervakningstiden genomgå ett påverkansprogram som frivården finner lämpligt.

Tingsrätten skriver i domen att 22-åringen döms för misshandel i fyra fall, ofredande i sju fall och olaga hot i ett fall. Straffvärdet motsvarar fängelse i tre månader och eftersom 22-åringen redan har varit frihetsberövad under drygt två månader anser tingsrätten att skyddstillsyn med en särskild föreskrift om att han ska genomgå ett påverkansprogram är en lämplig påföljd.

Tingsrätten skriver också att 22-åringen inte har bedömts lida av en psykisk störning vilket gör att det inte finns förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård.

Artikelbild

| Eskilstuna tingsrätt har nu meddelat dom mot den 22-åring som kommit att kallas Cykelmannen. (Bilden togs i samband med en häktningsförhandling tidigare"

Tingsrätten gör också samma bedömning som frivården: att det finns risk att Cykelmannen gör sig skyldig till fortsatt brottslighet och att det därför finns behov av övervakning.

Det var i mitten av september som polisen i Eskilstuna gick ut och varnade för en man som ofredade kvinnor. Helt oprovocerat gav han sig på kvinnor med spott eller slag. Eftersom han ofta cyklade fick han namnet "cykelmannen" hos utredare i polishuset.

Mannen kunde så småningom gripas och häktas. När han åtalades gällde det sammanlagt 17 olika brottstillfällen, de flesta mot kvinnor.

I samband med att sista rättegångsdagen avhandlades i mitten av november beslutade rätten att släppa honom fri.

Domaren Lars Magnusson vände sig då direkt till 22-åringen och poängterade att, oavsett vad domen så småningom skulle bli, måste han i framtiden lägga band på sig.

–  Du har erkänt att du har gjort vissa saker. Det här får inte upprepas, betonade Lars Magnusson.

22-åringen döms alltså inte för alla fall han åtalats för. I de fall han döms, ska han ibland betala skadestånd, ibland inte.

En av dem som ska få ersättning är den 15-åriga flicka som satt på en bänk i Fors kyrkopark med en klasskamrat när 22-åringen kom förbi och plötsligt spottade henne rakt i ansiktet. 

Andra som också får 5 000 kronor i skadestånd är de två arbetskamrater som på väg hem passerade 22-åringen när han plötsligt spottade på dem så att saliven rann över ansikte, ögon, mun och kläder. De hade båda två, efter attacken, både tagit prover för att försäkra sig om att de inte drabbats av några sjukdomar och vaccinerat sig.