Ett körfält längs Mälarvägen kommer tillfälligt att stängas av under onsdagen. Det är den liggande och cirka fyra meter långa Johan Peringskiöld ritade av stenen. En del av slingan är nämligen något otydlig.

– Jag undrar om inte stenen tidigare har legat i själva vägbanan i en äldre väg, och därför blivit nött. Den högra kantens underliga form är däremot stenens ursprungliga och ingen skada. Nu får jag möjlighet att göra en noggrannare undersökning av ristningen under bättre förhållanden, säger han.

På plats kommer det även att finnas stenkonservatorer, arkeloger och representanter från länsstyrelsen.

Artikelbild

Nu ska den cirka fyra meter långa runstenen vid Stora Tidö flyttas.

När den arkeologiska utgrävningen av fyndplatsen väl är färdig, och cykelbanan asfalterad, ska stenen återplaceras.

Under onsdagen kommer man även att flytta "Lövhultastenen", belägen något närmare Sundbyholm. Den runstenen har flyttats runt tidigare och står för närvarande där den nya cykelbanan kommer att gå. Den nya placeringen är alldeles i närheten av den nuvarande.