Bertil Andersson (M) förklarar att försäljningen är en följd av ägardirektiven från kommunens politiker, där man bland annat öppnat för en försäljning av delar av allmännyttan:

‒På några år har vårt uppdrag utökats från att bygga 50 lägenheter per år till att bygga 300 lägenheter per år. Det tär på ekonomin och innebär en högre risk.

‒I dag har vi en exceptionellt låg räntenivå, vilket naturligtvis gynnar oss. Men vi är väldigt exponerade av ränteförändringar. En procents höjning innebär att våra kostnader ökar med 20–25 miljoner kronor om året. När man håller på med fastigheter måste man tänka väldigt långsiktigt.

Artikelbild

Bertil Andersson säger också att det är gynnsamt att sälja nu.

‒Marknaden är bra och efterfrågan stor.

Kommunfastigheter äger totalt 7 300 lägenheter i kommunen. En förklaring till att valet föll på just de här fastigheterna är att Kommunfastigheter äger och bygger mycket i de här områdena.

‒Försäljningen påverkar inte vårt uppdrag att tillhanda hålla bra bostäder till rimliga kostnader. Men vi måste få in mer pengar i bolaget för att vi ska kunna känna oss trygga.

Ingen köpare är klar, men kommunfastigheter har upphandlat en mäklare som ska ha hand om försäljningen. Bertil Andersson bedömer att affären kan landa på mellan 75 och 150 miljoner kronor.

‒Någonstans där, skulle jag tro. Vi har i uppdrag att ställa motkrav om att köpare ska vara med och utveckla bostadsbeståndet i kommunen. Sådant kostar alltid något.

Ytterligare försäljningar är inte aktuella just nu.

‒Men det kan bli aktuellt om fem till tio år, säger Bertil Andersson.

Miljöpartiets och Vänsterpartiets representanter i Kommunfastigheters styrelse, Birgitta Eriksson och Bosse Jonsson, reserverade sig mot beslutet.

‒Som bolagsledamot måste jag rätta mig efter ägardirektivet, säger Birgitta Eriksson (MP). Men jag kan också se att försäljningen gått fortare än vad ägardirektivet anger. Där står att vi ska presentera en strategi inför den kompletterande årsplanen som tas i november.

‒Rent politiskt tycker jag också att man ska fundera på vad allmännyttan är till för. Vi har ett samhällsansvar som inte privata fastighetsägare har, till exempel att ta fram kommunkontrakt och att ta emot hyresgäster med försörjningsstöd. Dessutom har vi ingen garanti för vad som händer med lägenheterna i framtiden.

Vänsterpartiets gruppledare Maria Chergui är skarpt kritisk.

‒Att sälja ut allmännyttan innebär enorma risker. Det kommer inte att finnas någon kontroll över att hyreslägenheterna inte görs om till bostadsrätter eller att de inte lyxrenoveras med enorma hyreshöjningar som följd.

‒Socialdemokraterna har fallit för Moderaternas påtryckningar. Inför valet 2014 sa S att de vill pröva möjligheten att köpa tillbaka hyresrätter som sålts under 2000-talet. Nu gör de tvärt om. Det är ett vallöftessvek. Jag har hört att S vill ha undan den här frågan före valet.