Det var tidigt på kvällen den 22 juli som på 6,5 meters djup. Hans liv gick inte att rädda.

I lördags gick fyra dykare från Eskilstuna Sportdykarklubb Nautic ner i gropen med kamera och mätutrustning, för att bilda sig en uppfattning om hur det ser ut under ytan. Ytterligare två personer arbetade med dokumentation från land. Deras slutsats är att den gamla bergtäkten är direkt olämplig för dyk och höga hopp.

‒Det finns sprängsten nästan överallt och på flera ställen kommer den rätt tidigt, berättar Juha Dahlbo, en av de fyra dykarna.

Artikelbild

Hällbygropen var tidigare en bergtäkt, men fungerar numera som badplats. Gropen omgärdas på flera ställen av höga branter.

I helgen publicerade han några av dykarnas bilder på Facebook, och hans varnande inlägg har fått stor spridning.

De fyra dykarna hade med sig dykdatorer för djupmätning, och rörde sig hela tiden i och ur vattnet för att orientera sig.

‒Det blev lite jojodykning, berättar Juha Dahlbo.

De kunde konstatera att gropen är fem-sex meter djup på många ställen, men att det finns många partier som är grundare än så. På vissa ställen är djupet bara ett par meter, vilket är alldeles för lite för ett dyk från hög höjd.

‒Det djupaste område vi kunde hitta var ute i mitten av gropen. Där var det åtta-nio meter, säger Juha Dahlbo.

Med tanke på hur stenig och ojämn botten är skulle han inte säga att man kan dyka helt säkert någonstans, utan att den gamla bergtäkten bara är lämplig för bad.

‒Det är ett jättebra ställe att bada på, om man är simkunnig.

Dykarna tänker nu sammanställa sina iakttagelser, för att sedan överlämna en rapport till Eskilstuna kommun.

Hällbygropen är inte en officiell kommunal badplats. Frågan har varit uppe på högsta politiska nivå, men den investering som krävs om kommunen ska gå in och ta över badet är betydande.

‒Det handlar om flera miljoner, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

Han tycker att de pengarna i nuläget gör större nytta på annat håll, och poängterar att det redan finns många andra kommunala badplatser som badsugna kan besöka.

Ett arbete har dock inletts för att ta reda på om det på något mindre kostsamt vis ändå skulle gå att öka säkerheten vid Hällbygropen, men än så länge har det inte mynnat ut i någonting konkret.

‒Vi tittar på alla tänkbara möjligheter, säger Jansson.