Kioskerna är till för dem som bedriver verksamhet och behöver tanka stora mängder vatten.

– Det kan vara aktörer som exempelvis entreprenörer, asfaltsföretag, park- och gatuförvaltning, saneringsföretag och föreningar som kommer att använda dem, säger Andreas Bander, distributionschef VA.

Tidigare har entreprenörer hämtat så kallat tekniskt vatten från tappställen.

– De nya stationerna är utrustade med backventil och återströmningsskydd som säkerställer att inga bakterier kan komma in i ledningsnätet. De är också placerade så att tankning av stora mängder vatten inte ska påverka trycket för våra privatkunder, säger Andreas Bander.

Vattenkioskerna kan även komma att ha en samhällsviktig funktion vid exempelvis ett längre driftstopp eller vattenbrist.

– Vattnet i vattenkioskerna är dricksvatten, säger Andreas Bander.

– Vid eventuell vattenbrist eller vid långvariga driftstopp där vattentillförseln stängs av kan vi på ett bättre sätt säkra detta och erbjuda så kallat nödvatten från vattenkioskerna.

Det finns även en plan för att fem vattenkiosker ska installeras i Strängnäs kommun.