Den ideella föreningen Å-fiske publicerade i mitten av maj en efterlysning på Facebook där de sökte upplysningar om en brand de misstänker att tre invandrare anlagt. I inlägget använde de uttryck som "så kallade medborgare" och "slödder". Föreningen tog bort inlägget men står fortfarande bakom det som skrevs.

– Vi anser att vi bara återgett sanningen, dock med kanske lite grovt språk, och att verkligheten inte får stå i centrum utan en del ovårdade ord får stå i centrum, sade Å-fiskes ordförande Nicklas Andersson till Eskilstuna-Kuriren tidigare i veckan.

Eskilstuna-Kuriren som har sponsrat föreningen drog i samband med publiceringen in samarbetet.

Nu avslutar även Eskilstuna energi och miljö och Kommunfastigheter samarbetet med omedelbar verkan.

– De publicerade inläggen var grova och inte förenliga med de grundförutsättningar som finns i vårt sponsringsavtal. Sättet de uttrycker sig på står långt ifrån Eskilstuna energi och miljös värderingar. Vi har självklart nolltolerans mot rasism, säger Fredrik Stake, chef för Marknad och Försäljning på Eskilstuna Energi och Miljö i ett pressmeddelande.

Kultur- och fritidsnämnden ska den 11 juni besluta om eventuella åtgärder. Nämnden har för 2018 beviljat Å-fiske 180 400 kronor för lovaktiviteter, aktivitetsmedlemsbidrag om 5 800 kronor och en uppdragsersättning på 57 000 kronor.

– Vi ser att det finns mycket allvarliga brister i föreningen, när både ordförande och konsulenten uttalar sig som de gör. Uttalandena visar på en människosyn som vi tar starkt avstånd från, säger Mona Kanaan, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i ett pressmeddelande.

Å-fiske vill inte kommentera beskedet.