Den 18 juli beslutade Länsstyrelsen om totalt eldningsförbud i hela länet med anledning av den höga brandrisken. Förbudet, som avsåg eldning utomhus och omfattade all typ av eld och grillning på mark i allmänhet, skulle enligt Länsstyrelsens beslut som längst gälla till den 18 augusti.

Tidigare har räddningstjänsten i varje enskild kommun bestämt när eldningsförbuden ska införas och hävas, i och med sommarens extrema förhållanden fick dock Länsstyrelsen mandat att lägga ett övergripande eldningsförbud. Under måndagen hävde Länsstyrelsen detta övergripande förbud och kort därefter meddelades att eldningsförbudet i Eskilstuna och Strängnäs kommuner upphävs. Under måndagskvällen kvarstod däremot förbudet i länets övriga kommuner.

– Här har det regnat och ser blött ut veckan framöver. Situationen ser annorlunda ut utmed Sörmlandskusten. Det har inte regnat lika mycket där som i Mälardalen, säger Lars Lagebo, räddningschef på Räddsam Mälardalen.

Beslutet om det hävda eldningsförbudet gäller från och med klockan 16 på måndagen.