– I dag ska vi göra det bättre än vid första övningen. Det finns en del att slipa på, säger Thomas Johansson till brandmännen som tillhör räddningstjänsten i Ärla.

Han är stationschef i Ärla och håller genomgång inför kvällens övning med utrustningen i Räddsam Mälardalens nya miljövagn. Den påminner lite om brandförsvarets variant till en schweiziskt armékniv ­– fast på hjul. Under skalet på den kåpförsedda vagnen finns en rad hjälpmedel för att samla upp, främst, förorenat släckvatten som kan uppstå vid till exempel industribränder och större trafikolyckor.

– Väl framme på olycksplatsen får vi bygga med det vi har och ni får tänka lite som McGyver, säger Thomas Johansson.

Artikelbild

| Thomas Johansson, stationschef i Ärla och Joans Wangenborn, brandmästare, tror att miljövagnen kommer att göra stor nytta vid räddningstjänstens insatser.

Styrkan är uppdelad på två grupper och efter en kort bilfärd från stationen är vi framme vid Västra vägen som utgör olycksplats. En vattenpost står öppen och lagom till att den första bilen parkerat forsar "förorenat" släckvatten mot den nedför gatan.

Den ena gruppen leder ner vattnet mot en dagvattenbrunn de lyft gallret av och förser den med en formbar gummiduk för att arrangera en pumpgrop. En trappstege placeras ovanför och två länspumpar hämtas snabbt från miljövagnen. De kopplas till ett elverk som börjar brumma inom några sekunder.

Den andra gruppen lägger ut tätningsbarriärer och leder resterande släckvatten till en hastigt monterad uppsamlingsbassäng lite längre ned på gatan. Det hela går väldigt snabbt och inom några minuter är läget under kontroll.

– Bra kommunikation och fantastiskt jobbat! Vilken förbättring jämfört med förra övningen, berömmer Thomas Johansson.

Artikelbild

| Lars Andersson och Robin Johansson tätar en dagbrunn med hjälp av en gummimatta.

Han är påtagligt nöjd med insatsen och brandmännen får också gillande blickar av brandmästare Jonas Wangenborn, som är med och övervakar kvällens exercis.

­– Vi åker årligen på mellan fem och tio utryckningar i Räddsam Mälardalens område där miljövagnen kan komma till nytta. Mellan fem och femton kubik släckvatten är inte ovanligt att vi gör av med på en större incident. Vagnens två uppsamlingsbassänger rymmer tillsammans 16 kubik och det kommer vi långt med, säger Jonas Wangenborn.

Artikelbild

| Tätningsbarriärerna, som ingår i miljövagnen, hjälper till att hålla vattenflödet borta.

Valet att ha den placerad i Ärla är bland annat av strategisk skäl.

– Här kan vi snabbt få den på plats i såväl Eskilstuna, som Strängnäs och Flen. Det är också nära till E 20 om den behövs i närheten av Mälaren, säger han.

Artikelbild

| Den nya miljövaggnen kommer att utgå ifrån brandstationen i Ärla

Den 6 juni ska räddningstjänsten gå skarpt med den nya utrustningen och ha med den på larm som kräver dess expertis. Efter kvällens övning känner sig stationschefen Thomas Johansson förvissad om att det kommer att gå vägen.

– Det är en förutsättning att veta hur grejerna fungerar och sen är det bara att nöta på och repetera tills det sitter, säger brandmannen Robin Johansson innan styrkan lämnar den återställda "olycksplatsen".