Under de årliga Konsumentdagarna tar deltagarna del av nyheter och aktuella trender inom konsumentområdet. Konferensen genomförs på Elite stadshotellet i Eskilstuna 12-14 maj 2020. Konferensen brukar samla mellan 150 och 200 personer. Konsumentdagarna erbjuder bland annat kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, energigivande seminarier och föreläsningar.

– Vi är stola över att Eskilstuna blir värd för de kommande konsumentdagarna. Eskilstuna är en stad med lång tradition av konsumentvägledning och har en konsumentvägledning i framkant. I kommunen arbetar två konsumentvägledare med både rådgivande och förebyggande arbete gentemot skolor och andra organisationer. Att få tillfälle att vägleda konsumenter kring köp av varor och tjänster sparar både miljön och den egna plånboken, säger Marita Skog, utvecklingsdirektör på Eskilstuna kommun.

Konferensen vänder sig till handläggare av konsumentfrågor, ansvariga chefer och politiker i kommunerna. Den vänder sig även till rikspolitiker, organisationsföreträdare, myndigheter och journalister.

Konsumentdagarna arrangeras av Konsumentvägledarnas förening i samarbete med Konsumentverket.