Det framgår av rapporten "Utanförskapets karta - en uppföljning av Folkpartiets rapportserie" från tankesmedjan Den Nya Välfärden. Som namnet antyder är den en uppföljning på en serie tidigare rapporter där Folkpartiet utredde hur utanförskapet utvecklades i landet under 1990- och början av 2000-talet.

Uppföljningen visar att utanförskapet har fortsatt att växa om än i något långsammare takt under de senaste åren samtidigt som klyftorna har ökat. Sammanfattningsvis ökade antalet utsatta områden i Sverige från 156 stycken till 186 mellan åren 2004 och 2012.

Utanförskapsområdena kännetecknas av stora socioekonomiska problem och rapporten har utgått från siffror från Statistiska centralbyrån på arbetslöshet och hur många som har betyg från skolan.

I Eskilstuna pekas nio stadsdelar ut som utsatta områden: Fröslunda-Björkhultsvägen, Fröslunda-Tallåsparken, Nyfors centrum, Råbergstorp, Skiftinge-Sahl, Årby, Ärsta, Krusgårdsberget och Viptorp som utanförskapsområden. De två sistnämnda är nya på listan sedan de tidigare rapporterna gjordes.

I Eskilstuna är Fröslunda-Björkhultsvägen och Råbergstorp de stadsdelar med högst andel arbetslöshet. Där har endast tre av tio har jobb.

Enligt en sammanställning gjord av TT utifrån rapporten är Fröslunda-Björkhultsvägen trea på en lista över de områden i Sverige där utanförskapet totalt sett är som störst. Södra Rosengård i Malmö är värst följt av Gamlegården i Kristianstad. Råbergstorp hamnar som nummer sju.

När det gäller andelen personer utan fullständiga skolbetyg är Årby värst drabbat i Eskilstuna. Där saknar sju av tio fullständiga betyg.