Räddningstjänsten klarar i dagsläget inte alltid målet om att inleda en räddningsinsats inom utsatt tid. Infrastrukturen är den främsta orsaken.

Att ta sig till de sydvästra delarna av Eskilstuna, från brandstationen vid Sundbyvägen/Carlavägen är förenat med vissa problem. Järnvägskorsningen vid Stålforsbron gör att den närmaste vägen inte är ett alternativ vid utryckning.

Att ta sig fram via Västergatan över Nybron är problematiskt när trafiken är tät, och passagen vid Rådhusbron, förbi polishuset brukar också kunna ställa till det.

Geerth Gustavsson (S) är ordförande i miljö- och räddningstjänstsnämnden.

– Det ligger på oss att utreda en lämplig placering för en ny brandstation. Exakt var den bör ligga vet jag inte men någonstans i sydvästra stan, typ i Vilsta industriområde. Då har man närhet till rätt mycket bostäder på kort tid, säger han.

Den pågående utredningen ska även svara på frågan varför målen kring tidsgränser inte uppfylls.

– Vi har lite bekymmer med det vi kallar prioriterade larm, där vi ska vara på plats inom tio minuter i 80 procent av fallen. Det klarar vi inte riktigt längre. Utredningen ska även titta på vad skälen är. Är det trafiken eller finns det andra orsaker? En station sydväst om centrum skulle naturligtvis göra det lättare att nå flera.

Är det Eskilstunaån och järnvägen som ställer till det?

– Ja, plus trafiksituationen i centrum under vissa tider på dygnet. Vi kan inte åka över Stålforsbron eftersom bommarna kan vara nere. Det finns även en del avsmalningar längs de andra alternativa vägarna. Det gör det säkrare på ett sätt, men det kan även göra att utryckningstiden förlängs.

När ska förslaget presenteras?

– Nämnden har fått 100 000 kronor för att utreda frågan under det kommande året. När beslut kan fattas är oklart, säger Geerth Gustavsson.

Att frågan utreds betyder inte att en ny brandstation i Eskilstuna står färdig i närtid.

– Det tog nästan tio år från att den nya brandstationen vid Eskilshem började diskuteras innan den stod på plats. Fullt så lång tid ska det inte behöva ta, men man får nog räkna med några år, säger Geerth Gustavsson.