Kommunen lanserar nämligen en helt ny webbplats där alla lediga arbeten inom Eskilstuna kommun finns samlade. 

Sajten, med webbadress jobb.eskilstuna.se, bjuder även på tips till jobbsökande samt ger information om hur kommunens rekryteringsprocess går till. 

Tanken är också att lyfta fram Eskilstuna kommun som en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att låta flera medarbetare komma till tals i artiklar och filmklipp.

Enligt Karin Tannergren, kommunstrateg inom HR på Eskilstuna kommun, har Eskilstuna ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. Det kan emellertid vara svårt att hitta rätt kompetens till vissa tjänster och med den nya jobbsajten vill kommunen locka fler kvalificerade sökande.