Sommar och sol innebär i regel hårt tryck på offentliga parker och badplatser. Grillkvällar och picknickarna lämnar inte sällan mindre trevliga spår efter sig i form av kvarlämnat skräp och överfyllda soptunnor. Sveriges städer – och inte minst Eskilstuna – får dock höga betyga från dess invånare när det kommer till renhållning och sopsortering.

En enkätundersökning av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang visar att 79 procent av de tillfrågade Eskilstunaborna tycker att renhållningen och sophanteringen fungerar bra. Det gör staden till Sveriges tredje bästa, endast slagen av Linköping och Karlstad.

Charlotte Mörn, vikarierande avdelningschef på Park- och naturavdelningen på Eskilstuna kommun, gläds åt Eskilstunabornas höga betyg.

– Vi har personal som är ute och städar och som gör ett jättejobb. Det är jättehärligt att folk tycker att det är rent och fint.

Därtill, konstaterar hon, har kommunen god hjälp av Eskilstunabor som hör av sig och rapporterar in nedskräpning och överfulla soptunnor runtom i staden.

– Vi har en felanmälningsapp och man kan alltid höra av sig till Eskilstuna direkt. Vi har inte alltid koll på det som rapporteras, så det är väldigt smidigt. Jag upplever att det är många som vill hjälpa till.

Charlotte Mörn lyfter fram det nationella projektet Håll Sverige rent som viktigt för att förändra människors attityd på lång sikt.

– Där ger sig förskolor ut och städar i sitt närområde för att väcka frågan om att man ska hålla rent omkring sig. Lär man de små så har de med sig det hela livet och påminner sina föräldrar. De flesta är förstås jätteduktiga, men andra bara lämnar sitt skräp och går. Det finns helt klart förbättringspotential.