Butikschefen konstaterar att allt knäckebröd från den aktuella tillverkaren slängdes när det hela uppdagades. Hyllorna städades och stickprov gjordes på andra produkter på samma hylla. Inga andra skadedjur påträffades dock.