Demonstrationstillståndet var utfärdat på Svenska muslimska familjeförbundet i Eskilstuna, och ska ses i ljuset av moderaternas utspel om att i Eskilstuna och Nyköping utreda möjligheten till slöjförbud i för- och grundskolan. På några av skyltarna stod "Sluta jaga våra tjejer Jari" och var tydligt riktat mot moderaternas gruppledare i Eskilstuna Jari Puustinen.