Lärarförbundet i Eskilstuna har varit emot förslaget som har sagt att det inte handlar om att en minskad budget för stöd till barn med särskilda behov utan att de nya kriterierna som nu klubbats igenom gör att de kan räkna på en lägre budget. Skulle kostnaderna skena iväg så kan medel skjutas till i form av höjd skolpeng, enligt beslutet.

Men enligt facket har beslutet stor påverkan på arbetet i Eskilstunas skolverksamheter eftersom de redan har besparingskrav att förhålla sig till.

‒De här barnen har rätt att få hjälp med det de behöver, det står i lagen och i läroplaner. Problemet är att skolledare ska följa lagen och läroplaner medans kommunen har krav på rektor att hålla budget i balans. Så tråkigt att det ska vara så, säger Cecilia Rahbek Nöhr.

Enligt henne känner lärare och skolchefer en oro över att beslutet kommer mitt under läsåret.

– Det gör att man får förändringar i budget som man inte räknat med. Dessutom finns ju barnen och behoven av stöd kvar. Det här är en tråkig julklapp till Eskilstunas skolor, säger Cecilia Rahbek Nöhr.