Gräsplätten på Djurgårdsområdet som i många år har använts av ambulanssjukvården ligger nära Mälarsjukhuset. Den är också någorlunda platt. Utöver det uppfyller den få av de krav som myndigheter och regelverk ställer på en landningsplats.

Den är inte hårdgjord, den har inte hinderfria inflygningsvägar, den saknar inte lösa föremål och den är inte alltid fri från människor.

– Vi har lite problem i Eskilstuna eftersom det inte finns någon riktig landningsplats för helikopter, säger Per Bondegård, chef för den luftburna intensivvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Artikelbild

| Per Bondegårdär chef för den luftburna intensivvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Per Bondegård uppskattar att han och hans kolleger i genomsnitt flyger från Uppsala till Eskilstuna ett tiotal gånger per år. Dessa flygningar innefattar nästan uteslutande landning på Djurgården. Ungefär hälften av flygningarna kan benämnas som brådskande där patienten är svårt sjuk och man snabbt måste höja vårdnivån genom byte av sjuhus.

Vilka risker en pilot får ta i samband med transport av skadade avgörs av patientens tillstånd. Att regelmässigt använda Djurgården som tillfällig bas är dock inte längre möjligt. Enligt Per Bondegård är det delvis en följd av nya regler, men även av att kravet på efterlevnad av de befintliga reglerna har stärkts.

Sedan i våras är det därför landning på Eskilstuna flygplats som gäller, om det inte handlar om en livshotande skada eller sjukdom.

– Ju mer bråttom det är för patienten desto större undantag får man göra. Vissa av patienterna som vi hämtar i Eskilstuna hamnar inte i den kategori som gör att vi får ta stora risker. De patienterna måste vi i stället fortsättningsvis hämta på Eskilstuna flygplats.

Har ni tagit stora risker i onödan tidigare?

– Man har tillåtits att göra det enligt regelverket, det är den största skillnaden. Nu krävs det bättre landningsytor om det inte är bråttom, säger Per Bondegård.

Avståndet mellan Mälarsjukhuset och flygplatsen i Kjula är 14 kilometer och tar cirka tio minuter för en ambulans att köra.

Just tiden nämner Per Bondegård som förklaringen till att man inte tidigare använde flygplatsen i icke brådskande fall.

– Man vill alltid landa så nära som möjligt för att minimera den totala transportiden. Kjula flygplats ligger ganska långt från sjukhuset och man låser dessutom upp en ambulans under den tiden. Vi vill helst landa på sjukhuset eller så nära som möjligt, säger han.

Enligt landstingsledningen ska det anläggas en helikopterplatta på Mälarsjukhusets tak i samband med den planerade ombyggnationen. Det glädjer Per Bondegård.

– Det visste jag inte men vi är många som är oerhört glada över att höra såna nyheter ska du veta. Det blir fantastiskt mycket bättre för patienterna när de kan flyttas direkt från sjukhus till sjukhus.