Minskningen gäller såväl ansökningar som verkställda vräkningar. Det visar statistik från Kronofogdemyndigheten. Under fjolåret gjordes i Eskilstuna 63 ansökningar om avhysningar av hyresgäster. 27 av dessa hushåll vräktes. Under 2016 var motsvarande siffror 103 respektive 50.

Trenden med allt färre vräkningar är genomgående i landet och en förklaring är enligt Kronofogden att det lokala förebyggande arbetet har gett resultat.

‒Sett över några år har våra ansträngningar att få till en lokal samverkan bidragit till färre vräkningar. Om hyresvärden och socialtjänsten fångar upp problemen tidigt, så är det lättare att lösa situationen, säger Kim Jonsson hos Kronofogden.

En annan förklaring kan vara att resurssvaga familjer inte har en egen bostad, vilket betyder att de inte har något att bli vräkta från.

När det gäller vräkningar av barnfamiljer finns sedan 2008 en nollvision om att inga barn ska drabbas. I Eskilstuna berördes under 2017 fem barn av att båda eller den ene föräldern blev vräkt. Under 2016 handlade det om 12 barn.

‒Vårt mål är att så få barn som möjligt ska bli berörda av en vräkning. Här är dialog mellan hyresvärd, socialtjänst och den berörda familjen något som vi vet ger effekt, säger Kim Jonsson.

90 procent av alla vräkningar som berör barn sker på grund av hyresskulder. Den genomsnittliga hyresskulden är cirka 24 200 kronor och i nästan 40 procent av fallen sker vräkningen för hyresskulder under 10 000 kronor.