– Antalet ärenden vi får in är lägre än normalt. Då menar jag våldsbrott och rån. Det är mycket lugnare, en markant skillnad.

Det säger Fredrik Hedlund, polis i Eskilstuna som arbetar med grova brott, oftast i offentliga miljöer.

Han säger att det inte finns någon lokal statistik, men att poliser ute på fältet märker att det har blivit lugnare. Att det finns ett samband med "Corona-paniken", är han övertygad om.

– Det är lätt att göra den kopplingen, säger Fredrik Hedlund.

Om våldet ute på gator och torg minskar till följd av Corona-krisen, så befarar många att våldet i hemmiljön ökar när vuxna blir sjuka, permitteras eller blir satta i karantän – ibland i sällskap med barn eller sin partner.

– Men vi har inte märkt något ökat inflöde av brott i nära relation, än.

Det säger Elisabeth Johansson, chef för avdelningen för familjevåld hos polisen i Eskilstuna.

Däremot är hon väldigt bekymrad över utvecklingen om människor portas från arbetsplatser, skolor och förskolor och tvingas samman i hemmen där allt inte behöver vara harmoniskt och lyckligt.

– Alla har det inte bra hemma. Jag är väldigt orolig för barnen. Skolan är väldigt viktig och jag känner farhågor både för deras hälsa och utveckling. Barnen kan få mat där. Hemma finns det ingen annan vuxen man kan berätta för. Då finns inte det skyddsnät barnen som är vana vid, säger Elisabeth Johansson.

Samma oro känner hon för kvinnor som lever i relationer med våldsamma män. Tvingas de vara hemma tillsammans försvinner plötsligt den frizon som arbetet är.

Gunilla Lange, ordförande för kvinnojouren MOA i Eskilstuna för samma resonemang som Elisabeth Johansson. MOA ser ingen ökning av antalet samtal som kan tänkas vara Corona-relaterade än. Men det är en jämn ström av samtal, konstaterar hon.

Blir situationen värre och fler ska samsas i hemmen, kan det bli problem.

– Då blir kvinnan ännu mer utsatt. Det kan vara svårt att ringa till oss om man är kontrollerad hela tiden, även när det är som vanligt. Är barnen också hemma blir hela familjen utsatt. Men det är viktigt att poängtera att vi har öppet och kämpar på, säger Gunilla Lange.

Det har också spekulerats om förväntade bråk mellan kriminella gäng när gränser stängs och narkotikaflödet stryps.

Lars Franzell, chef för avdelningen för grova brott i Eskilstuna:

– Man vet aldrig vad det blir för effekter när man stänger land efter land, säger han.