I februari reser fyra elever från Stålforsskolan till Martinique med EU-projektet Europe unites us. Det är ett projekt som belyser sociala utmaningar som deltagarländerna brottas med. Bakom resan står Zaklina Daneska och Roger Hildenborg, lärare på Stålforsskolan som varit med och utformat projektet med övriga länder. Tillsammans med skolor från Turkiet, Frankrike, Italien och Spanien reser fyra elever från Eskilstuna till ön Martinique i Västindien för att göra film.

– Filmskapandet skall spegla ungdomars tankar och idéer om världen och Europa, säger Roger Hildenborg.

Zaklina Daneska berättar även att det har funnits ett problem med att länder har olika uppfattningar om hur det egentligen ser ut i respektive land. Med EU-projektet kommer eleverna både få lära sig om filmskapande men också hur det ser ut i omvärlden.

Artikelbild

Inför resan har eleverna fått göra egna filmer från Eskilstuna som skall visas upp för övriga länder.

Tanken är att bygga en gemenskap runt filmandet. Zaklina Daneska och Roger Hildeborg berättar om tidigare projekt med andra länder som skapat erfarenhet och vänner för livet för eleverna.

– Projektet ger möjligheter för elever att utvecklas och ställas inför utmaningar, säger Roger Hildenborg. Tidigare har elever velat göra mer när de kommit hem och det är ett bra inslag i lärandet.

Europe unites us ska verka för att öka uppmärksamheten kring vilka sociala problem länder, och framför allt europeiska länder står inför.

– Det handlar om att skapa film och temat är sociala utmaningar. Inför resan har eleverna fått göra filmer som speglar sociala svårigheter i Sverige och Eskilstuna. säger Zaklina Daneska.

Artikelbild

Filmprojektet går ut på att lära sig om sociala utmaningar och filmteknik. Lärarna Zaklina Dabeska och Roger Hildeborg har varit drivande i projektet.

Projektet löper över två år. På Martinique kommer ungdomarna skriva manus tillsammans inför de andra stegen i processen.

– Högstadieeleverna kommer få lära sig filmteknik. Hur man skriver manus, ljussätter och bygger upp dramaturgi, säger Roger Hildenborg som jobbar mycket med film i sin undervisning.

Alla länder kommer visa upp sina filmer och vilka sociala problem som finns där. Tillsammans skall länderna lära sig av varandra och få kunskap om vilka sociala svårigheter som finns.

Eleverna väntas ha fullt upp veckan på Martinique. De egna filmerna ska presenteras och även en svensk spelfilm. Stålforsskolan har valt filmen Zozo som handlar om migration och vilka svårigheter det finns för människor som invandrar till Sverige.

Arij Oman och Deniz Nyström är två av de fyra elever som kommer resa till Martinique i februari. Innan har de tillsammans med Denice Larsson och Florence Ikävalko Owour jobbat med att ta fram en logga till projektet och redigerat filmer.

– Jag ser fram emot att träffa elever från andra länder och få se hur det är där, säger Arij Oman som går i 8:an på Stålforsskolan.

Att få resa till en ö i Västindien är inte heller fel konstaterar de. Deniz Nyström som också går i 8:an berättar att det skall bli kul att få höra andras tankar och lära sig mer om film.

– Jag skulle vilja hålla på med Youtube-filmer av olika slag i framtiden, säger Deniz Nyström. Innan har han redigerat mycket på fritiden och ser filmskapandet som tänkbar framtid.

Lärarna på Stålforsskolan har varit drivande i projektet. Roger Hildenborg och Zaklina Daneska har haft andra samarbeten med länder och varit med och utformat projektet inom Europe unites us.

– Vi tycker det är roligt och det ger en extra dimension till den övriga verksamheten, säger Roger Hildenborg. Det sätter krydda på tillvaron och skapar intresse och engagemang.

Om två år står Stålforsskolan värd för EU-projektet och välkomnar de andra länderna till Eskilstuna. Innan dess kommer processen innehålla fler träffar där man bland annat kommer skriva manus tillammans, lära sig mer om filmteknik – och slutmålet en längre film.

De fyra eleverna som åker har jobbat med filmprojektet under en länge tid och det krävs mycket engagemang. På Martinique bor eleverna i värdfamiljer, något som Deniz Nyström och Arij Oman tycker kommer vara nervöst- men spännande. Sammanlagt kommer 32 elever från de fem länderna träffas och delas in i grupper för att jobba med film och sociala utmaningar.

– Alla är mer lika än olika, säger Roger Hildenborg om projektet som för elever från Europa samman. Musikstilen, tankar är mer gemensamt hos ungdomarna än det är olikt. Filmprojektet som ska belysa sociala utmaningar hoppas skapa gemenskap och insikt i hur det ser ut i andra länder.