Sommaren i Sverige har bestått av torka, värme och bränder, och det är på grund av dessa bränder som finansministern Magdalena Andersson (S), besökt olika brandstationer för att se hur arbetat har gått och vad som kan förbättras i beredskapsplanerna.

– Min uppgift är att säkerställa att kommuner har resurser för att klara sina arbetsuppgifter. Jag har träffat de som har varit med och släckt bränderna, för att se hur de tycker att det har fungerat och naturligtvis få med sig inspel om vad som kan bli ännu bättre framöver, säger Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson har även besökt Enköping och Katrineholms brandstationer. Det hon generellt har hört från de olika räddningstjänsterna i landet är att det har varit en bättre samordning, samt att snabbheten har varit mycket bättre sedan branden i Västmanland 2014.

– Man har verkligen tagit med sig erfarenhet sedan 2014, man vittnar också om att det har varit lätt att få in folk som egentligen skulle vara på semester men som har avbrutit semestrarna för att kunna hjälpa till, säger Magdalena Andersson.

Eskilstuna räddningstjänst har inte haft några större problem med att få tag på arbetsresurser.

– Ljusdal ville ha upp fem brandmän och en brandbil. De skickade vi upp redan första dagen. Det har inte varit samma fem personer utan de har bytt av varandra. De har ställt upp med frivillighet och de har varit fantastiska. Så sent som i dag fick vi reda på att vi inte behöver skicka upp fler nu, säger Lars Lagebo, räddningschef på räddningsjästen, Eskilstuna.

– Sverige har verkligen visat sig från bästa sida. När det är kris så är människor beredda att ställa upp, inte bara brandmän utan även andra frivilliga som brer mackor, bakar bullar och kommer med vatten, säger Magdalena Andersson.

Regeringen kommer att göra en större utvärdering kring beredskapsarbetet framöver, men de har redan börjat se till förbättringsmöjligheterna.

– Regeringen har redan bett Sjöfartsverket att titta närmare på vad de kan bistå med annat än sjöräddningen. Det är redan på gång att det ska bli fler platser där man kan utbilda sig till deltidsbrandman. Sedan ser vi över utrustningen, om den är tillräcklig, säger Magdalena Andersson.

Under brandkrisen har EU trätt in och gjort ett fantastiskt arbete, enligt Magdalena Andersson.

– Vi har sedan 2014 avsatt resurser för att jobba med hur vi klimatanpassar samhället. Blir det ett mer extremt klimat framöver bör vi diskutera med EU om vi behöver brandflygsresurser. Sverige kanske inte ska ha ett eget plan i första hand.Men kan vi göra något i samarbete med andra länder vore det bra, säger Magdalena Andersson.