Avtalet innefattar nyckelfärdiga kontrollbyggnader i prefabricerad betong i två möjliga utföranden. I projektet ingår projektering, elementproduktion, platsbyggda bottenplattor, montage av element och stomkomplettering samt målning in och utvändigt.

– De bygger själva byggnaden åt oss, vi har andra leverantörer av innehållet i ställverksbyggnaderna, säger Fredrik Tinglöw, chef nätutveckling på ESEM.

Planen är att bygga tre till fem byggnader per år och avtalet sträcker sig över tre år.

Artikelbild

| Ställverksbyggnad på Kälbyholmsvägen i Skogstorp.

Vad är ett ställverk?

– Det är en fördelningspunkt av elen. Den kommer in från antingen våra större anläggningar eller regionnätet och går sedan ut till bostäder och industrier.

Hur mycket är det här ramavtalet värt?

– Vi har möjlighet att förlänga avtalet till nio år, då handlar det om cirka 40 miljoner kronor. Det beror på om staden fortsätter växa och vi behöver nytt elnät till fler boenden och industrier, vilket är uppskattningen.

Hur stora är ställverken och hur mycket kostar de att bygga?

– Byggnaderna från Finja är cirka mellan 120 och 180 kvadratmeter, ett ställverksområde kan variera stort beroende på mängden utrustning. Ett komplett ställverk kostar mellan 10 och 50 miljoner kronor.

Byter ni ut gamla ställverk eller är det helt nya på nya platser?

– Vi har tre nya på gång och det är en kombination av byte av befintliga och nya platser. Två av de nya är Jäder och Sundbyholm, det är platser som ska stärkas upp och säkra leveransen till kunderna.

Är det aktuellt att börja bygga på en gång?

– Jäder är först ut och ska snart börja byggas, det tar mellan 18 och 24 månader att forma ett komplett ställverk.

Har Finja byggt åt ESEM tidigare?

– De har levererat byggnader åt oss tidigare, men då som underleverantörer. Det här är ett helt nytt ramavtal med Finja.

Finja är ett svenskt familjeföretag grundat 1957 och ett av landets största inom betongbranschen. I dagsläget sysselsätter Finja närmare 800 personer och räknar på att omsätta två miljarder kronor i år.