Kommunen går nu ut med information om att skylten stängs av tills tekniker varit på plats och kontrollerat ljusstyrkan. Man kommer också kolla på reklamens utformning så att den inte stör trafiken.

På skylten brukar det i vanliga fall visas reklam för Flens kommun, lokala föreningar och företag i kommunen.