Redan före valet 2014 såg Jari Puustinen det som fullt realistiskt att Moderaterna skulle styra Eskilstuna. Men att det skulle bli i nuvarande konstellation föll honom inte in ens i fantasin.

– Nej, mitt mål var ju att bilda majoritet tillsammans med alliansen. Tillsammans med Miljöpartiet hade det varit en fullt möjligt.

Så blev det inte. Moderaterna gjorde visserligen ett bra val, men inte övriga Allianskollegor.

Artikelbild

Jari Puustinen är uppvuxen Råberstorp och gick i Lagersbergsskolan: – Jag har bara goda minnen därifrån och jag vill att området ska bli så igen. Då är skolan och jobben jätteviktiga.

Efter valet 2014 kunde Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bilda majoritet med minsta möjliga marginal – bara ett mandats övervikt i kommunfullmäktige. Det höll inte ens i två månader. 25 november meddelade socialdemokraten Aza Safari att han lämnade partiet för att bli politisk vilde. De rödgrönas majoritet sprack. Tio dagar senare hade S, M och C enats om att bilda en rödblågrön koalition. En historisk händelse för Eskilstuna

Var det ett svårt beslut?

– Det var partiets beslut, inte mitt. Men jag såg redan under de första samtalen med Socialdemokraterna möjlighet att göra skillnad och få igenom en hel del av vår politik. Att ingå i majoriteten för första gången på nästan 100 år är stort.

Och med facit i hand, har M:s kliv in i majoritet gjort skillnad?

– Absolut, jätteskillnad. Förra mandatperioden girade majoritetens politik tydligt åt vänster. Det har vi vänt på nu. Moderaterna har fått igenom mycket av sin politik.

– Vi har till exempel fått igenom att särkraven tagits bort när det gäller byggande så att det blir billigare och ändrat riktlinjerna. Ett annat beslut som rör näringslivet är att vi ändrat riktlinjerna för handelsetableringar för att få fler att söka sig till Eskilstuna. Inom skolan har vi fått igenom fler skoldagar, möjlighet till fler timmar i förskolan för arbetslösa och vi investerar i en omfattande utbyggnad. Försäljningen av Parken Zoo är ett annat exempel där vi fått gehör.

Jari Puustinen är också självkritisk, en del saker går lite för långsamt.

– När det gäller trafiken har vi visserligen kommit i gång med p-huset i Munktellstaden. Men när det gäller trafiksituationen i stort har det hänt för lite. Vi har fortfarande långa köer i Eskilstuna under rusningstrafik, till och med längre än förut.

– Också när det gäller trygghetsskapande åtgärder går det långsamt. Vi har tjatat om övervakningskameror, men det har inte kommit upp tillräckligt många. Vi vill också vidta ytterligare åtgärder, som mer belysning och trygga stråk.

Det som svidit mest i Jari Puustinens moderathjärta är ändå sänkningen av skolpengen i början av mandatperioden.

– Hade vi fortfarande varit i oppositionen hade jag nog inte stött det beslutet. Men det är en jätteskillnad att sitta i majoritet. Det var tuffa tider som krävde tuffa beslut. Majoriteten måste ta ansvar för helheten. Det går inte kasta pengar omkring sig hur som helst. Vi måste veta att de satsningar och besparingar vi gör är realistiska och går att genomföra inom budgeten.

Vad är den största utmaningen för Eskilstuna de närmaste åren?

– Att minska klyftorna. Vi har områden med stor otrygghet, där människor lever i utanförskap, där få har arbete och det är problem i skolorna. Nyckeln är jobb.

Alla partier lyfter jobben som en av de absolut viktigaste frågorna. Varför skulle Moderaterna lyckas bättre än andra?

– För att vi är ett parti som jobbar för att det ska vara lättare att driva företag. Är skatten för hög anställer inte företagen. Lägre skatt innebär ju också mer i plånboken för de som jobbar, och därmed mer frihet. På sikt finns det utrymme att sänka skatten med mer än tio öre om vi vågar ta tuffa beslut och sluta med sådant som inte är kommunal verksamhet.

Planerar ni att sälja fler anläggningar än Parken Zoo?

– Vi vill ge Kommunfastigheter i uppdrag att sälja fler lägenheter. Moderaterna ser också gärna privata ägare till badet och arenan, liksom fler privata huvudmän inom skola och äldre omsorg. Dessutom kan mer läggas ut på entreprenad, till exempel fastighetsunderhåll. Kommunen måste se till att ha resurser till välfärdens kärna.

Utbildning är ett högprioriterat område för Moderaterna. Vad vill ni göra där?

– Eskilstuna ska vara en bra arbetsgivare för lärare, och de ska kunna ägna sig åt att vara lärare och inte åt kringuppgifter. Skolor som har svårt att rekrytera lärare, till exempel i utsatta områden och landsbygdsskolor, ska kunna erbjuda högre löner.

Tror du att en politisk koalition liknande Eskilstunas skulle fungera på riksplanet?

– Jag är inte rätt person att fråga, men det skulle vara svårare.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern går till val som enskilda partier, men siktet är inställt på att fortsätta med nuvarande samarbete – om väljarna vill.

Ser du några alternativ till nuvarande styre i Eskilstuna?

– Jag skulle föredra ett alliansstyre, men Alliansen är död i Eskilstuna. Däremot skulle jag gärna se ett moderatstyre.

Tillsammans med Sverigedemokraterna?

– Nej, vi är tydliga med att det finns två partier som vi absolut inte kan tänka oss att samarbeta med, SD och V. Våra värdegrunder står för långt ifrån varandra. Kanske skiljer det också för mycket i sakfrågor.

I den lokala opinionsundersökning som gjordes i höstas hade väljarstödet för Moderaterna ökat med 2,5 procentenheter till 23 procent. Det var mer än på riksnivå vilket är ett trendbrott. Moderaterna har traditionellt legat lägre i Eskilstuna än på riksnivå.

Hur går det för Moderaterna i Eskilstuna i årets val?

– Jag tror vi gör ett bättre val än 2014, kanske 23–25 procent. Vi har visat att vi kan ta ansvar och har fått igenom M-politik.