Ett av skälen till varför Eskilstuna energi och miljö är intresserade är att man tror på vattenkraften.

‒Det finns alltid skäl för en viss oro för att vi står där med en effektbrist en kall vinterdag med ingen vind och ingen sol, säger Kjell Andersson på Eskilstuna energi och miljö. I alla fall om vi nu bara skulle satsa på bara sol- och vindenergi.

‒Jag tror att vi kan se fram emot en liten renässans för vattenkraft och det här kan vara ett tillfälle för en god affär.

I första hand är energibolaget i Eskilstuna bara intresserade av två av de fyra kraftverken, och det är den som ligger vid Tunafors och den som ligger på Faktoriholmarna i Eskilstuna.

Den kraftstation som ligger i Nyby och Kvarnfallet mitt i Torshälla kan man tänka sig att avstå från.

Alla fyra stationerna bedöms vara i gott skick.

‒Alla fyra körs i dag och jag vet att man satt in en hel del åtgärder på senare tid.

Om det blir en affär eller inte vet ingen i dag.

‒Allt handlar förstås ytterst om vilket pris det blir tal om, säger Kjell Andersson. Det måste vara en vettig investering för oss annars blir det nog inget för vår del.

Något slutdatum för när en eventuell affär helst ska vara slutförd är heller inte presenterad.

‒Det är anbudsförfarande som gäller, säger mäklaren Robert Fredriksson från Anecta Translink i Jönköping.

I dagläget finns det flera intressenter.

‒Men så mycket mer än så vill jag inte säga, säger Robert Fredriksson.

En affär förutsätter ett fullmäktigebeslut och på Eskilstuna energi och miljö har man startat den process för att få ett beslut som tillåter företaget att köpa de båda stationerna.

Ägaren Henrik Sandberg bekräftar att kraftstationerna i Eskilstuna är till salu, men understryker att han på intet vis är tvungen att sälja dem.