Sommartid innebär normalt en hel del gatuarbeten, så också i år. Den här veckan har arbeten inletts på tre vägavsnitt där den gamla slitna asfalten först ska fräsas bort för att sedan få ny beläggning.

– Det är väldigt nött och spårigt. Den gångna vintern kom det knappt någon snö. Det ger ett enormt slitage med djupa spårbildningar vilket ökar risken för vattenplaning, säger Lars-Uno Nording.

Framkomligheten kommer att vara begränsad med risk för köbildning. Trafikanter ombeds att om möjligt välja annan väg vid de arbeten som sker på följande platser:

Rådhusbron: Fräsarbetet pågår och ny asfalt läggs onsdag morgon 11 juli i vecka 28. Arbetet sker i ett körfält i taget. Trafiken kommer att regleras av trafikvakter.

Torshällavägen: Arbetet sker mellan cirkulationsplats Nystrandsgatan till Karusellen. Fräsarbetet pågår och ny asfalt läggs under dagen 10 juli vecka 28. Arbetet sker i ett körfält i taget. Trafiken regleras av trafikvakter.

Folkestavägen: Berör avsnittet mellan Eskilstunavägen till cirkulationsplats Dalby. Fräsarbetet börjar vecka 27 och ny asfalt läggs i augusti. Arbetet sker i ett körfält i taget. Trafiken regleras av trafikvakter.