Regeringens bild av läget i landet är föga överraskande väldigt ljus så här i slutet av mandatperioden.

‒Vi har vänt utvecklingen från den borgerliga regeringens skattesänkningar till ett överskott i statens finanser på 50 miljarder kronor. Vi har 250000 fler människor i jobb varav 100000 har anställts inom skola, vård och omsorg. Skolresultaten blir allt bättre och ungdomsarbetslösheten har inte varit lägre sedan 2003, sade Helene Hellmark Knutsson under budgetdragningen på högskolan.

I den vårändringsbudget som presenterades under måndagen finns nya satsningar med på 2,6 miljarder kronor jämfört med den budget för 2018 som lades fram i höstas. Och tonvikten ligger på välfärdsfrågorna.

Artikelbild

Några skattesänkningar blir det inte tal om under nästa mandatperiod, om S får fortsätta regera. Det meddelade statsrådet Helene Hellmark Knutsson under budgetdragningen på Mdh.

‒ I budgeten för 2018 finns reformer för 40 miljarder, varav 36 ligger på välfärden. Nu skjuter vi till ytterligare pengar för att investera i välfärden, men där vi också satsar på att snabba på etableringen av nyanlända, bekämpa kriminaliteten och se till att vi får ett fossilfritt Sverige i framtiden.

600 miljoner kronor går till en särskild satsning på att göra vården mer lättillgänglig. För Sörmlands del motsvarar det ett tillskott på cirka 18 miljoner kronor 2018.

350 miljoner kronor satsas på att höja kvalitén inom äldreomsorgen. För Sörmlands kommuner motsvarar det drygt 11 miljoner kronor att dela på.

‒Det är en otroligt viktig satsning som bland annat handlar om investeringar i välfärdsteknik som till exempel mobila trygghetslarm. Våra äldre ska kunna känna sig trygga i sina hem.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, hade gärna sett att ministern hade haft mer pengar med sig till de många kommuner i landet som kalkylerar med stigande kostnader de närmaste åren för att kunna klara välfärden.

‒Jag är inte nöjd men heller inte förvånad. Satsningarna brukar komma i höstbudgeten och jag tror att regeringen sparar på krutet. Så jag är inte orolig, säger han.

Att ytterligare välfärdssatsningar ligger en bit framåt i tid bekräftas av Helene Hellmark Knutsson.

‒Behoven är stora men det är viktigt att vi har ett överskott i finanserna för att kunna ha en buffert. Och några skattesänkningar blir det inte under nästa mandatperiod. Däremot kommer vi att behöva satsa fem miljarder kronor ytterligare per år på välfärden eftersom befolkningen ökar och antalet äldre blir allt fler, säger Helene Hellmark Knutsson som också utlovade 670 nya högskoleplatser på Mdh fram till år 2021.

‒Vi har ett stort kompetensbehov, framför allt av lärare men också inom den hårt konkurrensutsatta exportberoende industrin.