Det är i grunden ett medborgarförslag som politikerna i kommunstyrelsen väntas ge tummen upp för vid sitt sammanträde på tisdagen. Förslaget går ut på att det ska vara förbjudet att röka på kommunala lek- och badplatser. Frågan har varit ute på remiss till ett antal nämnder som samtliga är positiva till att införa ett förbud. Och på kommunledningskontoret, som berett ärendet, ser man ett rökförbud som ett led i att öka livskvaliteten för medborgarna samtidigt som det bidrar till att förbättra miljön.

Förutsättningarna för att införa ett förbud ska nu utredas. Till det som ska klargöras hör var kontrollansvaret ska ligga och vilka rutiner som ska finnas för anmälan om och när någon bryter mot förbudet.

Tankarna på ett lokalt utformat rökförbud ligger också i linje med regeringens förslag om en ny tobakslag. I den proposition som lagts vidgas nuvarande rökförbud till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhägnade platser för idrott och lek. Rökförbudet ska även omfatta elektroniska cigaretter och örtprodukter som finns för rökning.

Lagrådet har haft invändningar mot förslaget. Man har pekat dels på svårigheterna att avgränsa rökfria områden, dels på oklarheter om hur ansvaret ska upprätthållas. Regeringen har trots kritiken valt att hålla fast vid förslaget. Lagändringarna som rör rökförbud föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.