Det handlar om en ung Eskilstunaförälder med drogproblem och dennes barn.

I början av 2019 träffade föräldern en handläggare och enligt den dokumentation som finns så berättade handläggaren att föräldern inte bedömdes kunna ta hand om sitt barn, på grund av missbruket.

Föräldern gav under mötet sitt samtyckte till att barnet skulle placeras på ett jourhem, enligt dokumentationen. Men det skulle visa sig, först efter att barnet placerats på jourhem, att föräldern inte alls hade förstått situationen och varför barnet hade fått en placering, efter mötet med handläggaren. Hanteringen fick personal inom Eskilstuna kommun att reagera.

Föräldern framförde vid flera tillfällen under året önskemål om att få träffa sitt barn på jourhemmet – vilket senare också skedde. Därefter har föräldern och barnet återförenats genom ett beslut om samplacering på ett utrednings- och behandlingshem för familjer.

I kommunens utredning bedöms det som ett "allvarligt missförhållande" att jourhemsplaceringen fortgick mot förälderns vilja, enligt flera uppgiftslämnare har handläggaren uttryckt sig kränkande och respektlöst mot föräldern. En person beskriver till och med handläggarens beteende när barnets omhändertogs, som "vidrigt".

Socialnämnden i Eskilstuna har gjort en lex Sarahanmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som nu ska granska ärendet vidare.