Det var den 5 augusti som Gasverksbron på Ståhlbergsvägen stängdes av för trafik på grund av reparationsarbete. 

– Nu är bron färdigreparerad, men vi behöver utnyttja avstängningen ett tag till eftersom vi inte är färdiga med ledningsarbetet, säger Andreas Bander, distributionschef inom vatten och avlopp på Eskilstuna energi och miljö.

Körfältet i nordostlig riktning öppnas i slutet av den här veckan upp för trafik medan ett körfält beräknas hållas stängt fram till den 9 december.

– Ledningsnätet är gammalt och är i stort behov av att bytas ut, säger Andreas Bander.

Gående och cyklister påverkas inte, utan kan fortfarande ta sig fram på bron.