Två rektorer och en administrativ chef har stängts av från sina uppdrag vid Rinmangymnasiet med omedelbar verkan.

Bakgrunden är att det riktats anklagelser mot ledningen i ett anonymt brev som skickats in till barn- och utbildningsförvaltningen. Där ska det bland annat ha förekommit uppgifter om att de två rektorerna och den administrativa chefen ska ha hyrt ut parkeringsplatser till medarbetare på skolans område i utbyte mot kontanter.

Pengarna ska dock inte ha förts in i skolans ekonomiska redovisning.

– Det som har framkommit är att pengarna har gått tillbaka till elevverksamheten, så det har inte varit oegentligheter på det sättet. Däremot är det hanteringen av pengarna som inte gått rätt till av de högsta ansvariga på skolan vilket vi tar väldigt allvarligt på, säger barn- och utbildningsförvaltningens HR-chef Tatjana Mineur.

Finns det fler skäl än pengahanteringen för parkering?

– Nej, det är kontanthanteringen som nämns i brevet och det är anledningen till att personerna stängts av och nu är under utredning, ingenting annat. Att de stängs av är för att ge oss mer utrymme att utreda.

Redan under tisdagsförmiddagen fick tidningen uppgifter om att delar av ledningen i barn- och utbildningsförvaltningen ska ha suttit i ett krismöte med Rinmangymnasiet.

Och i ett meddelande till de anställda på kommunens intranät skrev kommunikationsstrategen Marie Johansson senare: "Ingrid (Sköldmo, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen reds. anm.) har idag beslutat om stabsläge utifrån en allvarlig händelse".

Rektorerna och den administrativa chefen har stängts av en månad vardera och Johan Ahlqvist, rektor vid S:t Eskils gymnasium, kommer vara tillförordnad rektor under utredningen.

– Man kan säga att vi har gjort faktakontroller med personerna och fick ganska nyligen bekräftat att det har gått till på det här sättet. Då vidtog vi de åtgärder som behövde göras och har även haft med förhandlingschefen på kommunen för att se till att vi gjorde på rätt sätt och att avstängningen inte är en för hård åtgärd, säger Tatjana Mineur.

Hur mår de avstängda personerna?

– Rent generellt är det ingen person som mår bra om man blir avstängd från sitt arbete. 

Tidningen har sökt de avstängda rektorerna och den administrativa chefen för en kommentar, men utan framgång.