Det var i november förra året som Eskilstunakvinnan kom till veterinären med sin döda hund som skulle kremeras. Hunden hade självdött hemma.

Djurskötaren som tog emot hunden reagerade och tillkallade veterinär. Hunden var kraftigt avmagrad och enligt djurskötaren syntes det att hunden hade svultit. Också veterinären konstaterade att hunden var kraftigt avmagrad. Den saknade helt fett och hade inte kunnat tillfriskna. Det berättade veterinären när det var rättegång i Eskilstuna tingsrätt.

Händelsen anmäldes och kvinnan åtalades för djurplågeri, alternativt brott mot djurskyddslagen eftersom hon enligt åklagaren hade utsatt hunden för lidande.

Flera personer vittnade under rättegången.

Hundens matte nekade till brott och berättade att hunden haft problem med kräkningar och vägrat att äta viss mat. En gång hade hon bokat tid för avlivning, men avbokat den när hunden började äta igen. Flera personer vittnade till mattens fördel och berättade att hon sköter sina djur väldigt väl.

Men djurskötaren och de veterinärer som hördes hade en annan uppfattning. En veterinär berättade att hon misstänkte att hunden hade dött av svält. Oavsett dödsorsak var det svälten som orsakat döden. Hunden hade utsatts för ett långvarigt lidande.

Eskilstuna tingsrätt konstaterar att kvinnan har varit oaktsam och borde ha förstått att hunden behövde vård eller borde avlivas. Men hon döms inte för djurplågeri utan för brott mot djurskyddslagen. Påföljd: 30 dagsböter á 50 kronor.