‒Det finns en poäng i att föra ut historien till lite oväntade platser, säger Nils Mossberg, som är chef för arkiv och museer på Eskilstunas kultur- och fritidsförvaltning.

‒Normalt sett visas sådant här på museer, men nu kan även människor som normalt sett inte går på museer upptäcka historien.

Husberget beskrivs som en av Torshällas historiskt mest intressanta platser. Här fanns under 1300-talet och möjligen en bit in på 1400-talet en borg eller försvarsanläggning.

Lämningarna upptäcktes av en slump 1977 när det grävdes för ett nytt staket på platsen. Det var Olle Lorin, historiker och tidigare medarbetare på Eskilstuna-Kuriren, som gjorde fyndet.

Under 1980-talet gjordes utgrävningar på platsen då bland annat ett ganska stort antal pilspetsar från armborst.

‒Det tyder på att det förekommit en hel del strider på Husberget genom åren, säger Nils Mossberg.

‒Man fann också en tärning och en spelbricka som tyder på att soldaterna i borgen också hade ett vanligt vardagsliv som alla andra.

Utgrävningarna visade även att borgen brann i olika omgångar.

‒Det troliga är att det skedde i samband med strider eftersom det var oroliga tider, säger Nils Mossberg.

På utställningen i Torshälla Direkt visas föremål som hittats på Husberget, inlånade från Statens historiska museum.

‒Vi berättar också lite om livet i Torshälla och runt omkring under den här tiden. Det lilla vi vet, det är inte jättemycket.

Utställningen har producerats av Eskilstuna stadsmuseum. Den invigdes under måndagen och kommer att visas fram till jul. Under hösten kommer även skyltar sättas upp på Husberget som berättar dess historia.