Majoritetens beslut att sälja 577 lägenheter i Kommunfastigheters bestånd möter motstång bland hyresgäster i berörda områden.

– Folk vi pratat med är oroliga. De upplever att de inte vet vad som kommer att hända när en privat aktör tar över som fastighetsägare, säger Tommy Holm som är ordförande för Hyresgästföreningen i Eskilstuna.

För två veckor sedan besökte Hyresgästföreningen Skogsängen, Viptorp och Torshälla för att få medlemmarnas inställning till försäljningen.

– Vi passade även på att göra en enkätundersökning och svaren talar sitt tydliga språk. En överväldigande majoritet av hyresgästerna är emot försäljningen och över 75 procent säger sig vara nöjda med Kfast.

Enkäten visar bland annat att 68 procent av de tillfrågade svarar att de inte skulle mäkta med en hyreshöjning om den nya ägaren beslutar sig för att totalrenovera lägenheten. Endast 8 procent av de tillfrågade säger sig klara av en hyreshöjning som överstiger 1 000 kronor i  månaden.

– Majoritetens motivering att försäljningen görs för att motverka segregation är bara svammel. De ignorerar fullständigt hyresgästernas åsikt i frågan, säger Tommy Holm.

Han befarar att en ny fastighetsägare kommer att skruva upp fastighetsvärdet genom renoveringar och kraftigt höjda hyror.

– Kommunen har en skyldighet att vara bostadsförsörjare i staden och då är det illa när de stryper sitt eget utbud. På sikt leder det till att folk inte kommer ha någonstans att bo, säger Tommy Holm.