I april förra året dömdes en Eskilstunabo till grovt rattfylleri. Som en följd av detta beslutade Polismyndigheten i november att återkalla mannens tillstånd att inneha skjutvapen. Eskilstunabon överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. Han hävdade att han inte är olämplig att inneha vapen eftersom han är skötsam, inte dricker alkohol eller tar andra droger. Han uppgav att han aldrig misskött sitt vapeninnehav, är helnykterist sedan rattfylleridomen samt deltagit i behandlingar.

Men rätten avslår överklagandet med hänvisning till en prejudicerande dom i Högsta förvaltningsdomstolen. I den framgår att en tillståndshavare som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri anses olämplig att inneha skjutvapen "om det inte finns omständigheter som med styrka talar i en annan riktning". Och några sådana starka skäl finns inte enligt Förvaltningsrätten som också anför att det gått förhållandevis kort tid sedan brottet begicks. Eskilstunabon har möjlighet att överklaga beslutet till Kammarrätten som då tar ställning till om målet ska prövas.