Överlag låg valdeltagandet till kommunfullmäktige i Eskilstuna under rikssnittet valet 2014, det enligt statistik från Valmyndigheten. Rikssnittet för valdeltagande i kommunalvalet låg på närmare 83 procent medan det i Eskilstuna kommun var knappa 80,5 procent som röstade. Men i vissa delar av kommunen är siffran lägre än så.

Lägst valdeltagande i kommunen var det i Lagersberg/Råbergstorp på 55,47 procent.

– Vi måste bryta trenden! Människor måste känna att Sverige är deras hemland och att de är Eskilstunabor. Individer måste kunna känna att deras röst gör skillnad på riktigt, säger Tony Meshko (M) som själv kom till Sverige från Syrien 2001.

Artikelbild

Jweil Bahi, Seurios Chabo, Saade Baghdy, Todil Barcham och Daoud Baghdy i samtal med Tony Meshko (M).

Tony Meshko arbetar aktivt med att försöka nå ut till Eskilstunabor som av olika anledningar, till exempel språkförbistringar eller okunskap, inte deltar i demokratiprocessen. Han pratar, förutom svenska, även arabiska och två olika dialekter av assyriska och har fört stora delar av sin kampanj ute i de speciellt utsatta områdena, eller prioriterade områdena som han kallar dem.

– Jag är mycket där ute i de prioriterade områdena och pratar med de som bor där. Jag möter väldigt många och jag vet att viljan finns att integrera sig i samhället, det gäller att vi sänder rätt signal och tar dem på allvar. De måste känna att även deras frågor och åsikter blir representerade, säger han och fortsätter:

– Men det måste komma från båda håll. Jag brukar säga att integrationen blir mycket smidigare om människan försöker smälta in i det svenska samhället i stället för att sitta och vänta på att det svenska samhället ska anpassa sig.

För honom själv var acklimatiseringen till det svenska samhället inget stort problem och han känner sig hemma i Sverige - att Sverige är hans land.

Ett problem han ofta stöter på bland utrikesfödda och människor med invandrarbakgrund är att okunskapen om svensk politik är stor. Att många inte vet vilka som styr landet och vad statsministern heter menar Tony Meshko är ett stort problem.

– Eskilstuna tjänar på att öka deras medvetenhet om det politiska arbetet och alla tjänar på att känna till skyldigheter och rättigheter. Jag har slutat prata om dessa människor och istället med dem. Det är tillsammans vi kan hitta lösningar, säger han.